Podpisz nasz apel "Sądy dla obywateli, nie dla polityków!"

Zmiany w sądach są potrzebne, ale czy to Minister Sprawiedliwości ma samodzielnie ustalać cały skład Sądu Najwyższego? W zamian proponujemy zaangażowanie obywateli w proces wyboru osób na najważniejsze stanowiska w wymiarze sprawiedliwości poprzez wysłuchania publiczne kandydatów.

Sądy pod kontrolą społeczeństwa, czy polityków?

Zapoznaj się z naszymi opiniami nt. zmian w przepisach o ustroju sądów powszechnych oraz Krajowej Radzie Sądownictwa, które przyjął Sejm RP, oraz nt. poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.

Współpraca z Radcami Prawnymi

W dniu 9 maja 2017 roku przedstawiciele Fundacji Court Watch Polska oraz Krajowej Izby Radców Prawnych podpisali porozumienie o współpracy w zakresie edukacji prawnej.

Największa konferencja w historii Fundacji

Konferencja rozpoczęła się od prezentacji raportu “Obywatelski Monitoring Sądu 2015/16″. Następnie odznaczeni zostali wolontariusze oraz ogłoszony został Obywatelski Sędzia Roku. W panelu dyskusyjnym udział wzięli najważniejsi sędziowie w Polsce. Liczba uczestników przekroczyła 120 osób.

Propozycje reformy sądownictwa

Zapoznaj się z naszymi propozycjami reformy sądownictwa. Nasza Fundacja jako jedna z nielicznych organizacji pozarządowych została zaproszona przez Ministerstwo Sprawiedliwości do zgłaszania propozycji usprawnienia sądownictwa. W odpowiedzi na zaproszenie wystosowaliśmy listę postulatów m.in. wzmocnienie wewnętrznej niezawisłości sędziów poprzez modyfikację formuły wyłaniania sędziów sądów powszechnych.