Pobierz raport 'Skąd się biorą sędziowie?'

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania procesu selekcji kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie przez Krajową Radę Sądownictwa w r. 2018.

Zapisy na konferencję 'Udział obywateli i społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości'

W wielu krajach obywatele mają znaczne możliwości uczestniczenia w pracy wymiaru sprawiedliwości, czy to jako sędziowie pokoju, członkowie ławy przysięgłych lub sędziowie niezawodowi - ławnicy. Celem naszej konferencji jest omówienie doświadczeń tych krajów, w których takie praktyki zostały dobrze ugruntowane, w celu wyciągnięcia wniosków dla tych krajów, które dopiero niedawno zwiększyły rolę obywateli w zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości.

Konferencja ‘Sądy przyjazne dla wszystkich’

Serdecznie zapraszamy na konferencję szkoleniową pt. Sądy przyjazne dla wszystkich. Dostępność sądów dla osób zagrożonych wykluczeniem, która odbędzie się 12. kwietnia 2019 r. w Warszawie, ul. Bracka 25, Dom Innowacji Społecznych – Marzyciele i Rzemieślnicy.

Zobacz najnowszy raport z Obywatelskiego Monitoringu Sądów

Przed państwem wyniki życzliwego audytu, przeprowadzonego przez kilkuset wolontariuszy w sądach w całym kraju. Jego celem nie jest kolejna sensacyjna publikacja, ale długofalowa poprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce poprzez naświetlenie praktyk, które negatywnie wpływają na poczucie sprawiedliwości u osób stykających się z sądami.

Bartosz Pilitowski laureatem Nagrody Polskiej Rady Biznesu

Z radością zawiadamiamy, że Bartosz Pilitowski – założyciel i lider Fundacji Court Watch Polska – został laureatem 7. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu w kategorii “Działalność Społeczna” im. Andrzeja Czerneckiego.