Pomóż nam uruchomić Monitoring wyboru sędziów przez KRS

Sędziami w Polsce powinni zostawać prawnicy o najwyższych kwalifikacjach, wybrani w przejrzystych i uczciwych konkursach. Dlatego zbieramy środki żeby uruchomić niezależny monitoring tego, jak Krajowa Rada Sądownictwa wybiera sędziów.

Konferencja ‘Sądy przyjazne dla wszystkich’

Serdecznie zapraszamy na konferencję szkoleniową pt. Sądy przyjazne dla wszystkich. Dostępność sądów dla osób zagrożonych wykluczeniem, która odbędzie się 12. kwietnia 2019 r. w Warszawie, ul. Bracka 25, Dom Innowacji Społecznych – Marzyciele i Rzemieślnicy.

Zobacz najnowszy raport z Obywatelskiego Monitoringu Sądów

Przed państwem wyniki życzliwego audytu, przeprowadzonego przez kilkuset wolontariuszy w sądach w całym kraju. Jego celem nie jest kolejna sensacyjna publikacja, ale długofalowa poprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce poprzez naświetlenie praktyk, które negatywnie wpływają na poczucie sprawiedliwości u osób stykających się z sądami.

Bartosz Pilitowski laureatem Nagrody Polskiej Rady Biznesu

Z radością zawiadamiamy, że Bartosz Pilitowski – założyciel i lider Fundacji Court Watch Polska – został laureatem 7. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu w kategorii “Działalność Społeczna” im. Andrzeja Czerneckiego.

Raport: Skąd biorą się sędziowie?

Fundacja Court Watch Polska publikuje raport z badań nad procesem selekcji osób na wolne stanowiska sędziowskie “Skąd biorą się sędziowie?”. Badanie przeprowadzone na przełomie 2017 i 2018 roku służy wyjaśnieniu dlaczego duża część sędziów nie miała zaufania do transparentności i obiektywizmy procedur wyboru i awansowania sędziów.