Zgłaszajcie kandydatów na Obywatelskiego Sędziego Roku 2016!

Rozpoczęliśmy drugą edycję ogólnopolskiego plebiscytu na Obywatelskiego Sędziego Roku. Tytułem tym zostanie uhonorowany sędzia, który w sposób szczególny wyróżnił się działaniami wzmacniającymi zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości.

30.000 obserwacji rozpraw/posiedzeń już za nami!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dnia 07.06.2016 wprowadzona została do systemu obserwacja rozprawy/posiedzenia oznaczona numerem 30.000!

Fundacja Court Watch Polska z wizytą studyjną w USA

W dniach 1-7 czerwca 2016 r. przedstawiciele Fundacji Court Watch Polska przebywali z wizytą studyjną w Stanach Zjednoczonych. Celem wizyty był udział w konferencji Law and Society Association, stowarzyszenia zrzeszającego m.in. socjologów prawa, organizowanej w Nowym Orleanie.

Propozycje reformy sądownictwa

Zapoznaj się z naszymi propozycjami reformy sądownictwa. Nasza Fundacja jako jedna z nielicznych organizacji pozarządowych została zaproszona przez Ministerstwo Sprawiedliwości do zgłaszania propozycji usprawnienia sądownictwa. W odpowiedzi na zaproszenie wystosowaliśmy listę postulatów m.in. wzmocnienie wewnętrznej niezawisłości sędziów poprzez modyfikację formuły wyłaniania sędziów sądów powszechnych.
Projekt Obywatelski monitoring sądów realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.