Raport “Nowe instytucje prawa upadłościowego…”

Najnowszy raport Fundacji Court Watch Polska z monitoringu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego “Nowe instytucje prawa upadłościowego w dwóch pierwszych latach obowiązywania” jest już dostępny.

Zobacz najnowszy raport z Obywatelskiego Monitoringu Sądów

Przed państwem wyniki życzliwego audytu, przeprowadzonego przez kilkuset wolontariuszy w sądach w całym kraju. Jego celem nie jest kolejna sensacyjna publikacja, ale długofalowa poprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce poprzez naświetlenie praktyk, które negatywnie wpływają na poczucie sprawiedliwości u osób stykających się z sądami.

SPOŁECZEŃSTWO I SĄDY

Fundacja Court Watch Polska ma zaszczyt zaprosić na konferencję SPOŁECZEŃSTWO I SĄDY, JAK W DZISIEJSZYCH CZASACH BUDOWAĆ ZAUFANIE I WZAJEMNY SZACUNEK?

Bartosz Pilitowski laureatem Nagrody Polskiej Rady Biznesu

Z radością zawiadamiamy, że Bartosz Pilitowski – założyciel i lider Fundacji Court Watch Polska – został laureatem 7. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu w kategorii “Działalność Społeczna” im. Andrzeja Czerneckiego.

Raport: Skąd biorą się sędziowie?

Fundacja Court Watch Polska publikuje raport z badań nad procesem selekcji osób na wolne stanowiska sędziowskie “Skąd biorą się sędziowie?”. Badanie przeprowadzone na przełomie 2017 i 2018 roku służy wyjaśnieniu dlaczego duża część sędziów nie miała zaufania do transparentności i obiektywizmy procedur wyboru i awansowania sędziów.