Najnowszy raport już jest!

Ponad 5 tysięcy nowych obserwacji rozpraw i posiedzeń oraz 500 obserwacji infrastruktury budynków sądów posłużyło do opracowania najnowszego raportu Fundacji Court Watch Polska. Obejmuje on cykl obserwacji przeprowadzonych od połowy lipca 2015 do połowy lipca 2016 i jest 6. raportem z Obywatelskiego Monitoringu Sądów.

Zgłaszajcie kandydatów na Obywatelskiego Sędziego Roku 2016!

Rozpoczęliśmy drugą edycję ogólnopolskiego plebiscytu na Obywatelskiego Sędziego Roku. Tytułem tym zostanie uhonorowany sędzia, który w sposób szczególny wyróżnił się działaniami wzmacniającymi zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości.

Fundacja Court Watch Polska z wizytą studyjną w USA

W dniach 1-7 czerwca 2016 r. przedstawiciele Fundacji Court Watch Polska przebywali z wizytą studyjną w Stanach Zjednoczonych. Celem wizyty był udział w konferencji Law and Society Association, stowarzyszenia zrzeszającego m.in. socjologów prawa, organizowanej w Nowym Orleanie.

Propozycje reformy sądownictwa

Zapoznaj się z naszymi propozycjami reformy sądownictwa. Nasza Fundacja jako jedna z nielicznych organizacji pozarządowych została zaproszona przez Ministerstwo Sprawiedliwości do zgłaszania propozycji usprawnienia sądownictwa. W odpowiedzi na zaproszenie wystosowaliśmy listę postulatów m.in. wzmocnienie wewnętrznej niezawisłości sędziów poprzez modyfikację formuły wyłaniania sędziów sądów powszechnych.