Publikacje

Pobierz publikacje Fundacji Court Watch Polska:

Obywatelski Monitoring Sądów 2016/2017,
red. Bartosz Pilitowski i Stanisław Burdziej, Toruń 2017
Ocena polskiego sądownictwa w świetle badań,
Bogna Kociołowicz-Wiśniewska, Bartosz Pilitowski, współpraca dr Stanisław Burdziej, Toruń 2017
Pre-pack – instytucja przygotowanej likwidacji w pierwszym roku obowiązywania w Polsce,
Martyna Hoffman, Anna Hrycaj, Marcin Kubiczek, Bartosz Pilitowski, Karol Tatara, Toruń 2017
Obywatelski Monitoring Sądów 2015/2016,
red. Bartosz Pilitowski i Stanisław Burdziej, Toruń 2016
Monitoring rozpraw sądowychz udziałem biegłych w ramach Obywatelskiego Monitoringu Sądów,
oprac. Bartosz Pilitowski,
red. merytoryczna Paweł Rybicki,
Warszawa, Fundacja EFIC 2016
Obywatelski Monitoring Sądów 2014/2015,
red. Bartosz Pilitowski i Filip A. Gołębiewski, Toruń 2015
Współpraca organizacji społecznej z wymiarem sprawiedliwości – poradnik,
red. Cezary Kulesza, Dariusz Kużelewski, Bartosz Pilitowski, wyd. Temida 2, Białystok 2015
Obywatelski Monitoring Sądów 2013/2014,
red. Bartosz Pilitowski i Stanisław Burdziej, Toruń 2014
Obywatelski monitoring sądów w latach 2012-2013 – Najważniejsze wnioski
Obywatelski Monitoring Sądów 2012/2013,
red. Bartosz Pilitowski i Stanisław Burdziej, Toruń 2013
Court Monitoring Methodology,
red. Bartosz Pilitowski i Stanisław Burdziej, Toruń 2013
Obywatelski Monitoring Sądów Rejonowych i Okręgowych 2011/2012,
red. Bartosz Pilitowski i Stanisław Burdziej, Toruń 2012
Obywatelski Monitoring Sądów Rejonowych 2010/2011,
red. Bartosz Pilitowski i Stanisław Burdziej, Toruń 2011

Comments are closed