Szkolenie dla studentów UMK


W ramach zaliczenia praktyk studenckich możesz wziąć udział w programie „Monitoring sądów rejonowych w Polsce” organizowanym przez Fundację Court Watch Polska, współfinansowanym przez Fundację Batorego. W ramach programu prowadzone będą obserwacje rozpraw w sądach rejonowych. Wnioski z obserwacji zostaną następnie udostępnione w formie raportu sądom i instytucjom związanym z wymiarem sprawiedliwości. Praktyki będą polegały na uczestnictwie w rozprawach sądowych w roli obserwatorów i wypełnianiu kwestionariuszy dostarczonych przez Fundację. By odbyć praktyki trzeba wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu prowadzonym przez Fundację.

Do udziału w programie zapraszamy studentów wszystkich kierunków. Możliwość zaliczenia praktyk skierowana jest do studentów socjologii i filozofii UMK. Studenci innych kierunków muszą uzyskać zgodę swoich instytutów.

Osoby zainteresowane udziałem w programie
zapraszamy na szkolenie:
Środa, 27.10.2010, godz. 18:00,
Harmonijka, sala 305.


Realizacja projektu
jest współfinansowana
przez Fundację im. Stefana Batorego.

Bookmark the permalink.

Comments are closed