Przedstawiciel Fundacji na konferencji “Szerszy dostęp do pomocy prawnej”

Przedstawiciel Fundacji Court Watch Polska – dr Stanisław Burdziej – wziął 15 grudnia udział w panelu dyskusyjnym na konferencji zorganizowanej przez Instytut Spraw Publicznych, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Instytut Prawa i Obywatela INPRIS. Panel pt. Organizacje pozarządowe i socjologowie prawa – perspektywy współpracy zorganizowali Łukasz Bojarski (współzałożyciel INPRIS, członek Krajowej Rady Sądownictwa) oraz dr Jan Winczorek (socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący sekcji socjologii prawa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). Obok Staszka Burdzieja w panelu wzięli udział doświadczeni socjologowie prawa z Uniwersytetu Warszawskiego – prof. Andrzej Kojder oraz dr Magdalena Arczewska. Dyskusja dotyczyła m.in. problemom stanowienia i wykonywania prawa w Polsce, kultury prawnej Polaków oraz możliwości wykorzystania wiedzy socjologicznej w działaniach społecznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Bookmark the permalink.

Comments are closed