Court Watch jako element demokracji · Małgorzata Masłyk · Instytut Obywatelski

Court Watch jako element demokracji · Małgorzata Masłyk · Instytut Obywatelski

(…) W Polsce „Court Watch” stał się popularny dzięki działalności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a następnie Fundacji Court Watch Polska, która upowszechnia wiedzę o wymiarze sprawiedliwości i postępowaniu sądowym, promuje postawy obywatelskie w stosunku do wymiaru sprawiedliwości, jak i stawia sobie za cel poprawę jakości pracy wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności pracy sądów. (…)

Bookmark the permalink.

Comments are closed