Królikowski: Możliwe jest wcześniejsze wejście w życie jawności dyscyplinarek – Prawo i wymiar sprawiedliwości – GazetaPrawna.pl – wiadomości, notowania, kursy, praca, emerytury, podatki

Królikowski: Możliwe jest wcześniejsze wejście w życie jawności postępowań dyscyplinarnych wobec prokuratorów

 

Wiceminister sprawiedliwości, Michał Królikowski, dopuszcza możliwość  wcześniejszego wejścia w życie przepisów o postępowaniach dyscyplinarnych wobec prokuratorów. Nadal jednak mają one pozostać kwestią wewnątrz-korporacyjną, co minister argumentuje tym, iż

nie ma dziś przecież modelu orzekania w sprawach dyscyplinarnych poza danym środowiskiem zawodowym.

Ma to, jego zdaniem, zarówno plusy, jak i minusy:

…takie sądy mogą być zbyt lokalne. A wtedy miejscowe powiązania mogą mieć wpływ na decyzję rzecznika dyscyplinarnego lub sądu. Natomiast jest szczęśliwe dlatego, że nikt lepiej nie zna specyfiki danego zawodu niż ci, którzy go na co dzień wykonują. Weźmy choćby postępowania dyscyplinarne adwokatów. Gdyby mieli w nich orzekać sędziowie, to byłoby wręcz niezręczne. Sędzia nie mógłby zrozumieć wielu aspektów wykonywania tego zawodu. Wystarczy zatem wyjąć to sądownictwo z lokalnego kontekstu.

 

Tak zaś opisuje kluczowe zmiany w tym zakresie:

 

Zależy nam także na decentralizacji sądownictwa dyscyplinarnego, bo tylko to może wpłynąć na szybkość postępowań. Dziś na przeszkodzie sprawności tych spraw stoi scentralizowanie ich przy prokuratorze generalnym. Dlatego chcemy, aby sądy działały przy prokuratorach apelacyjnych. Proponujemy, aby w składzie sądu był zawsze reprezentant tego szczebla prokuratury, z którego pochodzi obwiniony prokurator. Wprowadzamy także zasadę: każdy prokurator prokuratury apelacyjnej w sprawie dyscyplinarnej może być sędzią. Czyli konstruujemy skład sądu z prokuratorów danej apelacji ad hoc. I jeszcze jedno. W sytuacji gdy sprawa dyscyplinarna dotyczy prokuratora apelacyjnego, to zajmuje się nią inna jednostka apelacyjna.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed