Sędziowie coraz bardziej punktualni i uprzejmi – Aktualności, NL Aktualności – Czytaj – kancelaria.lex.pl

Sędziowie coraz bardziej punktualni i uprzejmi

Portal lex.pl publikuje obszerne omówienie wyników 5. edycji Obywatelskiego Monitoringu Sądów. Autor artykułu, red. Krzysztof Sobczak, zwraca uwagę na szereg z opisywanych w raporcie zmian pozytywnych; pierwsza z nich dotyczy jawności :

Pozytywną zmianę autorzy monitoringu zaważyli w odniesieniu do problemu, jakim jest obecność prokuratora na sali sądowej poza czasem trwania rozprawy. Ten zwyczaj – gdy pozostali uczestnicy czekają na rozpoczęcie rozprawy lub czasie przerwy korytarzu, a prokurator jest w tym czasie wraz z sędzią na sali,  był od lat krytykowany. Na początku monitoringu odnotowywano takie sytuacje aż w 28 proc. przypadków, a w ostatniej jego edycji wskaźnik ten spadł do 8 procent.

Drugi obszar, w którym odnotowaliśmy poprawę, to bezstronność:

O połowę spadł też w ciągu pięciu lat prowadzenia monitoringu odsetek sytuacji, w których obserwatorzy mieli wątpliwości co do bezstronności sądu i równego traktowania stron procesu. Na początku obserwacji takie uwagi pojawiały się w 2,2 proc. raportów, a w ostatnim roku tylko w 1 proc. Ale jak mówi Bartosz Pilitowski, zdarza się jeszcze, że sędzia okazuje w sposób widoczny większą sympatię jednej ze stron, a z irytacją traktuje drugą. – Bywa też, że uczestnicy rozprawy widzą pewną zażyłość np. pomiędzy sędzią i pełnomocnikiem jednej ze stron. Rozumiemy, że sędziowie, prokuratorzy i adwokaci nie żyją w próżni, że często kończyli te same uczelnie, ale wszyscy oni powinni pamiętać, że nie wolno tego pokazywać na sali sądowej. Wydawałoby się, że to jest oczywiste, ale ciągle odnotowujemy takie zachowania – mówi.

Przypomnijmy, że zmiany te zaobserwowano w 6 sądach najintensywniej monitorowanych na przestrzeni ostatnich 5. lat, nie zaś w odniesieniu do wszystkich sądów poddanych obserwacji.

Bookmark the permalink.

Comments are closed