Fundacja Court Watch Polska z wizytą studyjną w USA

W dniach 1-7 czerwca 2016 r. przedstawiciele Fundacji Court Watch Polska przebywali z wizytą studyjną w Stanach Zjednoczonych. Celem wizyty był udział w konferencji Law and Society Association, stowarzyszenia zrzeszającego m.in. socjologów prawa, organizowanej w Nowym Orleanie. Bartosz Pilitowski zaprezentował koncepcję i wyniki Obywatelskiego Monitoringu Sądów. Imponująca baza danych Fundacji, obejmująca obecnie ponad 30.000 obserwacji rozpraw i posiedzeń, okazała się interesująca dla szeregu badaczy. Stanisław Burdziej przedstawił wyniki badań nad subiektywnym doświadczeniem sprawiedliwości (tj. tak zwaną sprawiedliwością proceduralną) w polskich sądach. Trwają prace nad wspólną publikacją tych wyników z badaczami z USA. Poza udziałem w konferencji, przedstawiciele Fundacji przyglądali się także innowacyjnym rozwiązaniom, wdrażanym przez sądy w Nowym Orleanie – w szczególności Self-Help Center przy Civil District Court, przeznaczonym dla stron postępowań pozbawionych dostępu do adwokata. Rozmawiali także z przedstawicielami Vera Institute of
Justice, który koordynuje program Pre-Trial Services, mający na celu wspomaganie sądu poprzez pogłębioną diagnozę sprawców. Umożliwia ona trafniejsze szacowanie ryzyka pozostawienia danego sprawcy na wolności; program pomaga ograniczyć liczbę osób, które trafiają do aresztu w oczekiwaniu na rozprawę. Ma to ogromne znaczenie w stanie takim jak Luizjana, który zajmuje niechlubne pierwsze miejsce pod względem prizonizacji w USA (kraju i tak należącym do światowej czołówki pod względem liczby więźniów w stosunku do liczby mieszkańców).

17864532

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed