Poszukujemy pracowników

W związku z realizacją projektu „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim” Fundacja Court Watch Polska planuje zatrudnienie 3 Badaczy i 3 Społeczników do pracy w zespołach monitorujących wdrożenie Konwencji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Do zadań osób pracujących w zespołach monitorujących należeć będą:

– opracowanie planu monitoringu,
– przeprowadzenie monitoringu,
– zbieranie danych o instytucji monitorowanej,
– weryfikacja wykorzystania rekomendacji.

Szczegóły dotyczące wymagań i regulaminu rekrutacji osób na stanowisko Badacza.

Szczegóły dotyczące wymagań i regulaminu rekrutacji osób na stanowisko Społecznika.

Regulamin rekrutacji znajduje się pod adresem: http://stabilo.org.pl/upload/file/regulamin_rekrutacji__do_ZM_2_6.pdf

Fundacja Court Watch Polska prowadzi rekrutację na ww. stanowiska wspólnie z partnerami projektu. Kandydatury należy zgłaszać na adres: biuro@stabilo.org.pl i do wiadomości adresu: info@courtwatch.pl
lub na adres: Fundacja Stabilo, ul. Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń

Ponadto Fundacja Arkadia prowadzi nabór na “Odbiorców działań” do pracy w zespołach monitorujących: http://arkadia.torun.pl/aktualnosci/zapytanie-ofertowe/

Termin na zgłoszenia kandydatów do pracy na ww. stanowiskach upływa 20 lutego 2017 r.

Projekt „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim” jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 nr POWR.02.06.00-00-0025/16.

Bookmark the permalink.

Comments are closed