Współpraca z Radcami Prawnymi

W dniu 9 maja 2017 roku przedstawiciele Fundacji Court Watch Polska oraz Krajowej Izby Radców Prawnych podpisali porozumienie o współpracy w zakresie edukacji prawnej. Dzięki wsparciu samorządu radcowskiego Fundacja przeszkoli więcej wolontariuszy i będzie mogła zrealizować więcel lekcji w szkołach. Zajęcia szkolne prowadzone będą z wykorzystaniem gry planszowej Prawopolis – pierwszej w Polsce gry planszowej o tematyce prawnej.

Podpisanie umowy

Bookmark the permalink.

Comments are closed