Zgłaszajcie kandydatów na Obywatelskiego Sędziego Roku 2017!

Rozpoczęliśmy trzecią edycję ogólnopolskiego plebiscytu na Obywatelskiego Sędziego Roku. Tytułem tym zostanie uhonorowany sędzia, który w sposób szczególny wyróżnił się działaniami wzmacniającymi zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości.

Chcemy nagrodzić przedstawiciela trzeciej władzy, który w poprzednim roku kalendarzowym nie tylko wzorowo wykonywał swoje obowiązki, ale przede wszystkim robił to w sposób budzący zaufanie
i szacunek do zwykłego obywatela odwiedzającego sąd. Nie mniej istotne będzie również zaangażowanie kandydatów w działania mające na celu zwiększenie wrażliwości całego środowiska sędziowskiego na potrzeby obywateli.

Laureata plebiscytu poznamy 26 września podczas dorocznej konferencji podsumowującej cykl Obywatelskiego Monitoringu Sądów. Wyboru zwycięzcy dokona kapituła złożona z przedstawicieli Fundacji Court Watch Polska, innych organizacji społecznych, organizacji reprezentujących sędziów oraz publicystów i dziennikarzy zajmujących się tematyką sądowniczą.

W tym roku tytuł zostanie przyznany po raz trzeci.

W 2016 r. laureatem drugiego plebiscytu została pani sędzia Katarzyna Kościów-Kowalczyk z Sądu Rejonowego w Jaworze. Wyróżniono ją za bardzo dużą życzliwością i empatią w stosunku do osób, które sądzi, zaangażowanie w podnoszenie jakości polskiego sądownictwa rodzinnego jako członka zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz stałe podnoszenie swoich kompetencji (jest absolwentem kilku studiów podyplomowych).

To od Państwa zależy, komu tytuł zostanie przyznany w tym roku. Kandydatów można zgłaszać do 15 września 2017 roku. Zależy nam na tym, aby każdy obywatel, który miał do czynienia z polskim wymiarem sprawiedliwości mógł wytypować swojego kandydata. Każdą nominację należy możliwie jak najpełniej uzasadnić. Pamiętajmy, że jest to nagroda od obywateli.

Uwaga! Termin nadsyłania zgłoszeń przedłużony do 15 września!

Nominacje wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać mailowo: plebiscyt@courtwatch.pl

Regulamin plebiscytu można pobrać tutaj

Bookmark the permalink.

Comments are closed