Proponujemy Prezydentowi wprowadzenie “Pakietu Obywatelskiego”

Do podpisanego przez kilka tysięcy osób Apelu “Sądy dla obywateli”, który wysłaliśmy do  Prezydenta Andrzeja Dudy 8 sierpnia 2017 r.  dołączyliśmy przygotowany przez nas dokument pn. “Pakiet Obywatelski”. Jest to zbiór propozycji zwiększających obywatelską kontrolę nad władzą sądowniczą w Polsce, które w naszym przekonaniu przyczynią się do budowania powszechnego i trwałego zaufania do trzeciej władzy. Postulujemy w nim wprowadzenie w ustawach regulujących działanie Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa następujących rozwiązań:

  1. Publiczne przesłuchania kandydatów na sędziego Sądu Najwyższego,
  2. Losowy dobór składów orzekających w sprawach rozpatrywanych przez Sąd Najwyższy,
  3. Publiczne przesłuchania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa,
  4. Włączenie lokalnych komisji w procedurę wyboru sędziów sądów powszechnych.

Plik PDF z pełną treścią “Pakietu Obywatelskiego” można pobrać tutaj.

Apel nadal można podpisać na www.SadyDlaObywateli.pl

Bookmark the permalink.

Comments are closed