Rozeznanie rynku

Lider planowanego projektu “Otwartepaństwo.pl” Fundacja Media 3.0 prowadzi rozeznanie rynku i prosi o przesyłanie do 1 września 2017 roku do godziny 18:00 wycen następujących zlecenia:

“Przeprowadzenie 20 seminariów o wymiarze 4 godzin nt. monitorowania prawa do sądu”

Warunki:
– wycena powinna zawierać pełny koszt zlecającego brutto (zawierający pełny koszt pracodawcy),
– seminaria będą odbywały się na terenie całej Polski i wycena powinna uwzględniać koszt dojazdów i zakwaterowania, ponieważ zleceniodawca nie zapewnia dojazdu, zakwaterowania, ani wyżywienia zleceniobiorcy,
– zleceniobiorca musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie monitorowania prawa do sądu.

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy przesyłać do lidera projektu na adres: “Łukasz Żyła – Media 3.0”

Bookmark the permalink.

Comments are closed