Rozeznanie rynku

Lider planowanego projektu “Monitoring prawa do sądu w latach 2019-2020”, Fundacja Court Watch Polska prowadzi rozeznanie rynku i prosi o przesyłanie do 15 września 2017 roku do godziny 18:00 wycen następujących zadań:

 • Główny programista (1/2 etatu, 24 miesiące)
 • Programista (umowa cywilno-prawna, 600 godzin)
 • Główny Specjalista ds monitoringu (cały etat – 3 miesiące, następnie 5/8 etatu – 18 miesięcy, następnie 7/8 etatu – 3 miesiące)
 • Prace graficzne (umowa cywilno-prawna, 60 godzin)
 • Eksperta d/s metodologii monitoringu (umowa cywilno-prawna, 20 godzin)
 • Specjalista ds monitoringu KRS (1/2 etatu, 16 miesięcy)
 • Monitoring i analiza konkursu na stanowisko sędziego (umowa cywilno-prawna)
 • Opiekun wolontariuszy (3/4 etatu, 21 miesięcy)
 • Trener (umowa cywilno-prawna, 64 godziny)
 • Analiza danych z monitoringu rozpraw (umowa cywilno-prawna)
 • Analiza danych z monitoringu prawa upadłościowego (umowa cywilno-prawna)
 • Analiza danych z mointoringu konkursu na wybór sedziów (umowa cywilno-prawna)
 • Analiza danych z działalności wydziałów KRS (umowa cywilno-prawna)
 • Redakcja raportu zawierającego dane z 1 roku monitoringu (umowa cywilno-prawna, 80 godzin)
 • Skład i oprawa graficzna raportu (umowa cywilno-prawna, 80 godzin)
 • Opracowanie modelu monitoringu zastosowanego w projekcie (umowa cywilno-prawna, 40 godzin)

Warunki:
– wycena powinna zawierać pełny koszt zlecającego brutto (zawierający pełny koszt pracodawcy),
– szkolenia będą odbywały się na terenie całej Polski i wycena powinna uwzględniać koszt dojazdów i zakwaterowania, ponieważ zleceniodawca nie zapewnia dojazdu, zakwaterowania, ani wyżywienia zleceniobiorcy,
– zleceniobiorca musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu takich samych lub podobnych zadań lub pracy na podobnych stanowiskach.

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy przesyłać do lidera projektu na adres: info@courtwatch.pl

Bookmark the permalink.

Comments are closed