Konferencja “Zaufanie budowane przez komunikację”

26 września 2017 roku  w Sądzie Najwyższym  ponad 100 sędziów z całego kraju wzięło udział w konferencji „Zaufanie budowane przez komunikację. Trzy kroki do bycia zrozumiałym sędzią”. 

Konferencja była w pełni poświęcona wyzwaniom, jakie stawia przed sądami i sędziami społeczeństwo informacyjne, które promuje przede wszystkim szybkość i zrozumiałość przekazu. 

Nowa, praktyczna formuła spotkania była oparta na analizie best practices, przedstawianych przez ekspertów-praktyków z obszaru strategii komunikacji, zrozumiałości języka, komunikacji medialnej oraz mediów społecznościowych.

Nowością była także możliwość wybrania przez każdego uczestnika indywidualnie jednej z dwóch sesji praktycznych:

  1. Komunikacji instytucjonalnej, zaplanowanej z myślą o osobach reprezentujących
    i odpowiedzialnych za komunikację sądów i stowarzyszeń sędziowskich, którzy muszą myśleć o komunikacji strategicznie, współpracując z dziennikarzami a także radzić sobie z kryzysami komunikacyjnymi w mediach,
  2. Komunikacji indywidualnej, zaplanowanej z myślą o sędziach orzecznikach, którzy stoją przed wyzwaniem dostosowania komunikacji nie tylko do interesantów, ale także do coraz częściej obecnych na sali kamer oraz wszechobecnych mediów społecznościowych.

Konferencję otworzyli prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz Bartosz Pilitowski, prezes Fundacji Court Watch Polska. Następnie uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu rzecznika prasowego Sądu Najwyższego, SSN Michała Laskowskiego. Zwrócił on uwagę na konieczność dostosowania sędziowskich wypowiedzi zarówno do specyfiki nowych mediów, jak i do potencjalnie nieobeznanego z prawniczą nomenklaturą odbiorcy. Podkreślił także, że powaga urzędu nie może przekładać się na wyniosłość względem uczestników postępowania, gdyż to dla nich sądy pracują i dla nich wynik postępowania ma ogromne znaczenie.

Z kolei dr Stanisław Burdziej z Instytutu Socjologii UMK, członek zarządu Fundacji, przedstawił obecne w naukach społecznych rozumienie sprawiedliwości proceduralnej. Powołując się na wyniki badań omówił istotność przestrzegania jej zasad dla subiektywnego poczucia sprawiedliwego potraktowania przez różne instytucje. Jak wynika z przedstawionych przez dr. Burdzieja danych, decydujący wpływ na odbiór postępowania i wyroku jako sprawiedliwego ma wysłuchanie i równe traktowanie stron, okazanie im szacunku, jak również zrozumiałe wyjaśnienie kwestii proceduralnych i podejmowanych decyzji.

W dalszej kolejności uczestnicy konferencji wzięli udział w wybranych przez siebie sesjach praktycznych. Wzbogacenie spotkania o tę formę było zupełnie nowym pomysłem, jednak jak stwierdził SSO Artur Ozimek:

Podobała mi się formuła tegorocznej konferencji. Bardzo pozytywnie odbieram połączenie podejścia naukowego, socjologicznego, z elementami twórczymi, pobudzającymi uczestników do myślenia. Dobrym pomysłem była także praca w grupach, która sprzyjała wymianie opinii i pomysłów

.

Uczestnicy sesji „instytucjonalnej” brali udział w warsztatach dotyczących zarządzania kryzysami medialnymi, budowania relacji instytucji z klientami za pomocą mediów społecznościowych, a także podejścia strategicznego do kwestii komunikacji.

Druga grupa otrzymała wskazówki dotyczące operowania zrozumiałym językiem na sali sądowej, właściwego prezentowania się przed kamerą – także telewizyjną, oraz sposobów korzystania z mediów społecznościowych, które przekładają się na dobrą reputację i zaufanie do instytucji.

SSR Katarzyna Kościów-Kowalczyk, która uczestniczyła w sesji „Komunikacja indywidualna”, za najbardziej inspirujące uznała warsztaty „Wyjaśnić w sposób zrozumiały dla stron – czyli jak?”:

Szczególnie mocno zapadło mi w pamięć wystąpienie dr Tomasza Piekota. Na początku drogi zawodowej nie mogłam zrozumieć dlaczego prawnicy używają tak wielu absurdalnych, niezrozumiałych dla stron sformułowań. Po jakimś czasie sama zaczęłam z nich korzystać i, niestety, przestało mnie to razić.  Doktor Piekot przywrócił mi świeżość spojrzenia na prawniczą nowomowę.  A co najważniejsze przypomniał o kropce. Jak widać, nawet teraz, wciąż mam problem z jej postawieniem, ale od czasu konferencji przynajmniej się staram.

 

Tematyka wykładów była na bieżąco komentowana przez SSR Arkadiusza Krupę za pomocą komiksów znanych miłośnikom jego rysunkowego bloga „Ślepym okiem Temidy”. Tymczasem Pani Ewa Szumlak przenosiła na papier  najważniejsze elementy wystąpień, aby przedstawić je w czytelnej i atrakcyjnej formie “Memonotek”.

Punktem kulminacyjnym konferencji było uhonorowanie najbardziej zaangażowanych wolontariuszy Fundacji Court Watch Polska oraz ogłoszenie zwycięzcy tegorocznego plebiscytu na Obywatelskiego Sędziego Roku. Został nim sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Sączu – Bartosz Łopalewski.

Laureat nagrody także widzi potrzebę dostosowania sposobu pełnienia swojego urzędu do wyzwań współczesności:

Organizatorzy konferencji wypełnili dotychczasową lukę w edukacji polskich prawników. Z właściwą dla Fundacji Court Watch Polska swadą przenieśli uwagę słuchaczy z “prawa w książkach” na “prawo w działaniu”. Posłużyli się przy tym typowym dla socjologów instrumentarium, które – w uwagi na jego naukowy charakter – nie daje się łatwo zbyć. Tym samym zmusili nas, prawników do poszukiwania odpowiedzi na podstawowe pytanie, czy sposób funkcjonowania sądów wywodzący się z XIX i XX wieku ma szanse odpowiedzieć na współczesne potrzeby społeczne. Co więcej, nie poprzestali na pytaniach. Kolejni prelegenci, specjaliści od języka, wystąpień publicznych oraz budowania wizerunku, dostarczyli konkretnych wskazówek, jak być sędzią XXI wieku.

 

Na przekór skromności tegorocznego zwycięzcy, laureatka zeszłorocznego plebiscytu, wspominana już SSR Katarzyna Kościów-Kowalczyk, nie szczędzi uznania dla jego działalności:

To wyjątkowe wyróżnienie, bo podkreślające pracę sędziów na rzecz przybliżania wymiaru sprawiedliwości obywatelom. Nagrodzony sędzia zaraża swoją pasją do prawa młodzież. Artykułami w prasie uprzystępnia idee wymiaru sprawiedliwości i wskazuje na obszary, poprzez które sędziowie mogą dotrzeć z wyrokami do świadomości społecznej. Oby jak najwięcej takich sędziów i … takich konferencji!

 

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na www.konferencja3kroki.pl 

Bookmark the permalink.

Comments are closed