Obywatelski Sędzia Roku 2017

Sędzia Bartosz Łopalewski – Obywatelski Sędzia Roku 2017 i sędzia Katarzyna Kościów-Kowalczyk – Obywatelski Sędzia Roku 2016

26 września 2017 roku, w Sądzie Najwyższym, podczas konferencji “Zaufanie budowane przez komunikację. Trzy kroki do bycia zrozumiałym sędzią” został ogłoszony zwycięzca trzeciej edycji plebiscytu na “Obywatelskiego Sędziego Roku”. Tegorocznym laureatem został sędzia Bartosz Łopalewski z Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.

Sędzia Bartosz Łopalewski znany jest w swoim środowisku lokalnym jako m.in.:

  1. Pomysłodawca i współtwórca lokalnych edycji Dnia Wymiaru Sprawiedliwości.
  2. Pomysłodawca i współtwórca lokalnej edycji Dnia Edukacji Prawnej.
  3. Prowadzący spotkania z młodzieżą w sądeckich placówkach oświatowych.
  4. Autor artykułów w prasie profesjonalnej o tematyce związanej ze społecznym postrzeganiem wymiaru sprawiedliwości.
  5. Autor artykułów w prasie codziennej o tematyce związanej z ustrojem sądownictwa.
  6. Współpomysłodawca i współtwórca konferencji „Rozprawy z prawem” będącej wspólną inicjatywą Sądu Okręgowego w Nowym Sączu i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie adresowaną do środowiska przedsiębiorców i otoczenia przedsiębiorców.

 

Zgłosiłem kandydaturę Pana Sędziego Łopalewskiego działając w imieniu własnym oraz sędziów i urzędników naszego Sądu. Naszym zdaniem Pan Sędzia wyróżnia się na tle środowiska zawodowego zgłaszając i realizując liczne pomysły dotyczące szerzenia dobrych, proobywatelskich praktyk w sądownictwie, jak i przybliżania Sądu obywatelom

– mówi sędzia Dariusz Rams, Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.

Ilekroć miałem przyjemność rozmawiać lub obserwować w pracy Pana Sędziego, zawsze miałem poczucie, że to człowiek szczęśliwy. Jak bowiem inaczej można odbierać osobę, która całym sobą przekazuje, że kocha swoją pracę i rozumie jej głęboki sens oraz emanuje pozytywnym nastawieniem – zarówno do ludzi, jak i do rozwiązywania ich problemów?

– dodaje Andrzej Kadzik, Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Bookmark the permalink.

Comments are closed