W Ministerstwie o ławnikach

W dn. 23.11.2017 wzięliśmy udział w spotkaniu roboczym dot. udziału obywateli w wymiarze sprawiedliwości zorganizowanym przez Departament Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Na spotkaniu Fundację reprezentował dr Stanisław Burdziej.

W dyskusji skoncentrowano się na instytucji ławnika i koncepcji wprowadzenia w Polsce sędziów pokoju. Przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Sędziów Społecznych postulowali przede wszystkim usprawnienie systemu szkoleń dla ławników, a także – zwiększenie rekompensat i kwoty zwrotu kosztów. W imieniu zarządu Fundacji dr Burdziej zaproponował podjęcie działań, które zapewnią większe zróżnicowanie osób, które decydują się zostać ławnikami. Obecnie, jak przyznali sami ławnicy, często są to emeryci i renciści, dla których pełnienie tej funkcji jest okazją do dorobienia. Pożądane byłoby zaangażowanie do służby ławniczej także osób aktywnych zawodowo. Umożliwiłoby to wprowadzenie zasady, iż wysokość rekompensat ustalana jest w oparciu o wysokość dochodów danej osoby (na podstawie PIT-u za rok poprzedni). Bardzo wskazane jest także wprowadzenie zasady, zwłaszcza w sądach rodzinnych, że składy orzekające obejmują przedstawicieli obu płci.

Dopiero w takim, odnowionym kształcie, instytucję ławnika należy ożywić, przywracając obecność sędziów społecznych w części spraw, w których orzekali oni jeszcze kilka lat temu. Uczestnicy spotkania uzgodnili, że powstanie katalog spraw, w których ponowna obecność ławników byłaby szczególnie pożądana.

Bookmark the permalink.

Comments are closed