Sejm przyjął prezydenckie ustawy o SN i KRS

W piątek 8 grudnia 2017 roku Sejm przegłosował przyjęcie prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa. Oba projekty zostały w pewnym stopniu zmodyfikowane na etapie prac komisji sejmowej. Jednak pozostały główne założenia obu zaproponowanych ustaw:

  • Wprowadzenie skargi nadzwyczajnej od prawomocnych wyroków sądów wydanych od 1997 r.
  • Oddanie postępowań dyscyplinarnych w sprawach sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy w ręce nowej izby, w której orzekać mają także ławnicy
  • Wprowadzenie dwóch nowych izb i wybór do nich nowych sędziów
  • Przekazanie nowej Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych kompetencji w zakresie spraw publicznych, w tym wyborczych
  • Powoływanie 15 sędziów sądów powszechnych, wojskowych i administracyjnych do Krajowej Radzie Sądownictwa przez Sejm.

Najważniejszą zmianą zaproponowaną i przyjętą przez posłów jest wprowadzenie możliwości przegłosowania listy wybieranych przez Sejm sędziów do KRS większością zwykłą , a nie kwalifikowaną.

Poniżej przedstawiamy ewolucję propozycji zmiany sposobu wyboru sędziów do Sądu Najwyższego:

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed