Dni Edukacji Prawnej

15 marca z okazji Dnia Edukacji Prawnej Fundacja Court Watch Polska we współpracy z Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia zorganizowała zajęcia edukacyjne dla uczniów w kilku miastach w Polsce: Warszawie, Opolu, Toruniu oraz Sosnowcu.

W inicjatywę zaangażowało się prawie 20 wolontariuszy Fundacji, którzy poprowadzili warsztaty z grą planszową Prawopolis, dzięki której uczniowie w pozytywnej atmosferze zabawy mogli poznawać podstawowe zagadnienia związane z polskim prawem. Uczniowie również chętnie brali aktywny udział w symulacjach rozpraw w roli pełnomocników, świadków, stron postępowania i ławników. Mieli okazję poznać zasady postępowania sądowego w praktyce bez ponoszenia konsekwencji ich nieznajomości.

Nowością tegorocznego DEP były zajęcia w Sądzie Najwyższym. Zaproszeni do gmachu przy pl. Krasińskich uczniowie mieli okazję spotkać się z Prezesem Izby Krajnej SN – sędzią Stanisławem Zabłockim, rzecznikiem prasowym SN – sędzią Michałem Laskowskim, sędzią Izby Cywilnej w stanie spoczynku Jackiem Gudowskim oraz prezesem naszej Fundacji, który opowiedział o ważnej roli jaką w demokratycznym państwie prawnym pełni udział publiczności w rozprawach sądowych.

W zajęciach prowadzonych przez Fundację łącznie wzięło udział ponad 170 uczniów z szkół podstawowych oraz średnich. Wolontariusze odwiedzili także także VII LO im. Baczyńskiego oraz Gimnazjum nr 24 w Sosnowcu.

Dziękujemy za zaproszenie do współpracy Stowarzyszeniu Sędziów Polskich oraz Fundacji Edukacji Prawnej „Iustitia”, a szczególne wyrazy uznania kierujemy wobec: SSR Marty Kożuchowskiej-Warywody, SSR Moniki Ciemięgi, SSR Aleksandry Marek-Ossowskiej oraz SSR Urszuli Rosochackiej, które organizowały Dzień Edukacji Prawnej w poszczególnych miastach.


Bookmark the permalink.

Comments are closed