W programie #RZECZoPRAWIE i radiowej Jedynce o raporcie “Skąd biorą się sędziowie?”

W związku z opublikowaniem najnowszego raportu Fundacji Court Watch Polska “Skąd biorą się sędziowie?” oraz pierwszymi obradami nowo wybranej Krajowej Rady Sądownictwa, prezes Bartosz Pilitowski wystąpił w programie Agaty Łukaszewicz #RZECZoPRAWIE oraz był gościem audycji “W samo południe” Programu I Polskiego Radia, którą poprowadził Wojciech Dąbrowski.

Prezes naszej Fundacji wypowiadał się o wyzwaniach stojących przed nowym składem Krajowej Rady Sądownictwa w kontekście wyników badań, które zawiera najnowszy raport. W programie #RZECZoPRAWIE stwierdził, iż

nowa rada powinna się zastanowić nad przyczynami niskiego zaufania wśród sędziów, do procedury awansowej i do procedury powoływania sędziów

oraz podjąć starania uczynienia wspomnianych procedur jak najbardziej transparentnymi, m.in. za pomocą stosowania jednolitego wzorca umiejętności społecznych sędziego. Należy opracować jednoznaczne kryteria selekcji, gdyż obecnie

w Polsce bardzo trudno jest zostać sędzią, ale jeszcze trudniej jest dowiedzieć się, dlaczego się tym sędzią nie zostało.

W audycji radiowej Jedynki Bartosz Pilitowski wskazał, iż nie tylko kwestia niskiego zaufania do sędziów powinna zajmować członków Krajowej Rady Sądownictwa, ale i reputacja jej samej. Drogą do jej poprawy może być właśnie transparentność i standaryzacja procedur wyboru sędziów:

Jest wiele do zrobienia, by zbudować zaufanie [do KRS]. Członkowie KRS mają trudne zadanie, wyzwaniem jest przekonać opinię społeczną, że są to właściwe osoby na właściwym miejscu. Myślę, że przed nimi jest szansa, mają czyste konto i w tej chwili swoimi działaniami, sposobem wybierania nowych sędziów, przejrzystością tego procesu oraz jego obiektywnością mogą przekonać społeczeństwo, że są to najlepsi z najlepszych.

 

Program #RZECZoPRAWIE obejrzeć można pod linkiem: http://www.rp.pl/RZECZoPRAWIE/180429564-Bartosz-Pilitowski—Rada-powinna-zaczac-od-ustalenia-wzorca-kompetencji-sedziego.html

Audycja “W samo południe” dostępna jest pod adresem: https://www.polskieradio.pl/7/473/Artykul/2103656,Bartosz-Pilitowski-przed-KRS-trudne-zadanie-zbudowania-zaufania

Bookmark the permalink.

Comments are closed