Relacja z pierwszego Turnieju Debat Oksfordzkich o tematyce społeczno-prawnej

W minioną sobotę, 8 drużyn reprezentujących licea z całej Polski, po kilkumiesięcznych przygotowaniach przybyło do Warszawy, aby zaprezentować swoje umiejętności oratorskie, celnej argumentacji, kultury dyskusji oraz wystąpień publicznych. Pierwszy ogólnopolski Turniej Debat Oksfordzkich odbył się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

“Kulturalna dyskusja na tematy społeczno-prawne jest dziś bardzo potrzebna. Dlatego Fundacja Court Watch Polska postanowiła połączyć edukację prawną z formułą debat oksfordzkich” – mówi Bartosz Pilitowski, prezes Fundacji Court Watch Polska – organizatora debaty.

Trwający już od kilku lat Program Edukacji Prawnej Fundacji Court Watch wykorzystuje interaktywne metody nauczania, w tym symulacje rozpraw sądowych oraz grę planszową Prawopolis, które pozwalają młodzieży na zaangażowanie się w przebieg zajęć i naukę przez zabawę oraz osobiste doświadczenie. Z tego względu Fundacja zorganizowała pierwszy ogólnopolski Turniej Debat Oksfordzkich o tematyce społeczno-prawnej.

Licealiści z całej Polski dyskutowali m.in. o tym, czy ugoda jest zawsze lepsza niż wyrok oraz czy sprawiedliwość po latach to nadal sprawiedliwość. Jury podkreślało wysoki poziom erytrystyki, jaki prezentowali uczniowie: – Będę spokojny odchodząc w stan spoczynku, wiedząc, że zastąpią mnie tacy wspaniali młodzi ludzie – mówił prof. Artur Mudrecki, reprezentant NSA w jury. – Podobał mi się wasz język. Bardzo mnie martwi skrótowe wyrażanie myśli smsowo-mailowe, natomiast tutaj pokazaliście, jak należy się wysławiać. To bardzo cieszy – podkreślała zasiadająca w jury sędzia Anna Maria Wesołowska. – Jestem zbudowany, ponieważ funkcjonuje w środowisku, gdzie na porządku dziennym są anglicyzmy, a tu w szesnastu finałowych wystąpieniach i w polemikach nie padł ani jeden – zauważył Jarosław Iwanicki z kancelarii Allen & Overy będącej głównym mecenasem Turnieju – Wygląda na to, że wkrótce poziom zawodów prawniczych Polski wzrośnie – dodał.

Zwyciężyła drużyna z I LO im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Drugie miejsce zajęli uczniowie VI LO im. S. Czarneckiego w Szczecinie, a trzecie – II LO im. K.K. Baczyńskiego w Koninie. Najlepszym mówcą Turnieju został wybrany Mateusz Dańczak z II Liceum Ogólnokształcącego w Koninie.

Celem Turnieju Debat Oksfordzkich jest podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, kształtowanie kompetencji niezbędnych do rozważnego udziału w życiu publicznym, w tym kultury dyskusji. Debaty oksfordzkie cieszą się w naszym kraju coraz większą popularnością. Turniej odbył się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, którego prezes – prof. Marek Zirk-Sadowski objął wydarzenie honorowym patronatem. Patronatów wydarzeniu udzielili także Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Partnerem merytorycznym Turnieju była Fundacja Edukacyjna G5, której przedstawiciele wraz z sędziami wyróżnionymi przez ostatnie 3 lata przez Fundację Court Watch Polska tytułem “Obywatelski Sędzia Roku” sędziowali debaty. Głównym Mecenasem Turnieju była Allen & Overy, międzynarodowa kancelaria prawnicza działająca w 44 biurach zlokalizowanych w 31 krajach na całym świecie, w tym w Polsce. Mecenasami Turnieju były także kancelarie CMS oraz JPM Adwokaci, a partnerami Muzeum Warszawy, wydawnictwo Wolters Kluwer oraz kancelaria Gorczyca & Klempert.

W finałowym jury Turnieju Debat Oksfordzkich zasiedli m.in. prof. Artur Mudrecki – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Anna Maria Wesołowska – sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku – od lat zaangażowana w edukację prawną młodzieży, oraz adw. Jarosław Iwanicki – partner kancelarii Allen & Overy, przedstawiciel Głównego Mecenasa Turnieju oraz przedstawiciele organizatorów: Marcin Łukaszewski – prezes Fundacji G5 oraz Bartosz Pilitowski – prezes Fundacji Court Watch Polska.

Nagrodami były n.in. gry planszowe “Prawopolis” i poradniki “Apteczka Prawna – Lex bez łez”.

Jury finałowe: (od lewej) Mec. Jarosław Iwanicki z Kancelarii Allen & Overy, SNSA prof. ALK dr hab. Artur Mudrecki, Sędzia Anna Maria Wesołowska, Bartosz Pilitowski – prezes Fundacji Court Watch Polska – organizatora Turnieju, dr Marcin Łukaszewski – prezes Fundacji G5. fot.: Sylwia Rudolf

Drużyna reprezentująca VI Liceum Ogólnokształcące ze Szczecina świętująca zajęcie II miejsca w Turnieju. fot.: Sylwia Rudolf

Nagrody finałowe. fot.: Sylwia Rudolf

Drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp przygotowująca się do debaty ze swoim opiekunem Sławomirem Bramborem. fot.: Sylwia Rudolf

Dogrywka o wejście do finału pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Koninie a I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. fot.: Sylwia Rudolf

Debata finałowa – z lewej drużyna VI Liceum Ogólnokształcącego ze Szczecina, z prawej drużyna I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku; jury: SNSA prof. ALK dr hab. Artur Mudrecki, Bartosz Pilitowski – prezes Fundacji Court Watch Polska – organizatora Turnieju, dr Marcin Łukaszewski – prezes Fundacji G5, Mec. Jarosław Iwanicki z Kancelarii Allen & Overy i Sędzia Anna Maria Wesołowska. fot.: Sylwia Rudolf

Rejestracja. fot.: Sylwia Rudolf

Zwycięzcy Turnieju – drużyna I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku z opiekunem – Magdaleną Litwinienko. fot.: Sylwia Rudolf

Wręczenie nagrody dla najlepszego mówcy Turnieju, którym został wybrany Mateusz Dańczak z II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Koninie. fot.: Sylwia Rudolf

Publiczność podczas pierwszego ogólnopolskiego Turnieju Debat Oksfordzkich o tematyce społeczno-prawnej. fot.: Sylwia Rudolf

Bookmark the permalink.

Comments are closed