W Polskim Radiu 24 o wyroku Trybunału Sprawiedliwości

Prezes Fundacji Court Watch Polska był gościem Polskiego Radia 24. Bartosz Pilitowski wypowiedział się w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wedle którego  w przypadku stwierdzonego przez sąd ryzyka naruszenia prawa podstawowego do niezawisłego sądu i rzetelnego procesu, należy wstrzymać ekstradycję zatrzymanej osoby, oraz, przed wstrzymaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania, przeprowadzić analizę praworządności docelowej instytucji.

Prezes naszej Fundacji zauważył, iż w obliczu niejednorodnych standardów praworządności obowiązujących w różnych krajach przeprowadzenie takiej oceny będzie trudne, o ile nie niewykonalne:

Każdy kraj Unii Europejskiej ma nieco inny wymiar sprawiedliwości. Dla sądu irlandzkiego nasz system będzie niewystarczający, bo np. u nas sędziów powołuje prezydent. To, według irlandzkiego sędziego, może świadczyć o braku niezależności polskiego sądownictwa. My możemy z kolei uznać, że np. niemieccy sędziowie nie są niezawiśli, bo należą do partii politycznych. U nas sędziowie mają zakaz, a tam nie. Ktoś może powiedzieć, że to już sprawia, iż sądownictwo nie jest niezależne.

 

Rozmowa dostępna jest pod linkiem: https://www.polskieradio.pl/130/2792/Artykul/2171881,Ekspert-sad-w-Warszawie-nie-powinien-oceniac-pracy-sadu-w-Dublinie

Bookmark the permalink.

Comments are closed