Szukamy Obywatelskiego Sędziego Roku 2018 i nie tylko!

Rozpoczęliśmy czwartą edycję ogólnopolskiego plebiscytu „Obywatelski Sędzia Roku”. Tytułem tym zostanie uhonorowany sędzia, który w sposób szczególny wyróżnił się działaniami wzmacniającymi zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości.

Chcemy nagrodzić przedstawiciela trzeciej władzy, który w poprzednim roku kalendarzowym nie tylko wzorowo wykonywał swoje obowiązki, ale przede wszystkim podejmował działania budujące społeczne zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Nie mniej istotne będzie również zaangażowanie kandydatów w działania mające na celu zwiększenie wrażliwości całego środowiska sędziowskiego na potrzeby obywateli.

Uwaga! W tym roku można zgłaszać także przedstawicieli innych zawodów związanych z wymiarem sprawiedliwości oraz pracowników sądów. Podobnie jak w przypadku nagrody głównej, wyróżnienie dla „Obywatelskiego Pracownika Wymiaru Sprawiedliwości” będzie przyznane za działania wykraczające poza zwykłe obowiązki służbowe, ale budujące zaufanie Polaków do wymiaru sprawiedliwości lub czyniące go bardziej przyjaznym dla obywateli.

Laureatów plebiscytu poznamy 25 września podczas dorocznej konferencji podsumowującej cykl Obywatelskiego Monitoringu Sądów. Wyboru dokona kapituła złożona z przedstawicieli Fundacji Court Watch Polska, innych organizacji społecznych, organizacji reprezentujących sędziów oraz publicystów i dziennikarzy zajmujących się tematyką sądowniczą.

W tym roku tytuł „Obywatelskiego Sędziego Roku” zostanie przyznany po raz czwarty, natomiast tytuł „Obywatelskiego Pracownika Wymiaru Sprawiedliwości” po raz pierwszy.

W 2017 r. statuetkę Obywatelskiego Sędziego Roku 2018 otrzymał w gmachu Sądu Najwyższego sędzia Bartosz Łopalewski z Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Pan sędzia zaimponował kapitule wieloma działaniami edukacyjnymi podejmowanymi w lokalnym środowisku – skierowanymi nie tylko do młodzieży, ale także np. do przedsiębiorców, z którymi na co dzień spotyka się w innej roli jako sędzia wydziału gospodarczego.

W 2016 r. laureatem drugiego plebiscytu została pani sędzia Katarzyna Kościów-Kowalczyk z Sądu Rejonowego w Jaworze. Wyróżniono ją za bardzo dużą życzliwością i empatią w stosunku do osób, które sądzi, zaangażowanie w podnoszenie jakości polskiego sądownictwa rodzinnego jako członka zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz stałe podnoszenie swoich kompetencji (jest absolwentem kilku studiów podyplomowych).

W 2015 r. tytuł Obywatelskiego Sędziego Roku otrzymał Jarosław Gwizdak – prezes i sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Zachód. Kapituła doceniła, że aby sprawdzić stopień dostosowania swojego sądu do potrzeb osób niepełnosprawnych, sam usiadł na wózek inwalidzki. Gdy stwierdził, że w dostaniu się do sądu przeszkodą jest także stan infrastruktury na zewnątrz budynku zachęcił skutecznie władze miasta do zajęcia się tym problemem.

To od Państwa zależy, komu tytuł zostanie przyznany w tym roku. Kandydatów można zgłaszać do końca sierpnia 2018 roku. Zależy nam na tym, aby każdy obywatel, który miał do czynienia z polskim wymiarem sprawiedliwości mógł wytypować swojego kandydata. Każdą nominację należy możliwie jak najpełniej uzasadnić. Pamiętajmy, że jest to nagroda od obywateli.

Nominacje wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać mailowo: plebiscyt@courtwatch.pl

Bookmark the permalink.

Comments are closed