Edukacja prawna w szkołach – podpisz petycję!

Sz. Pani Minister Anna Zalewska, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Sz. Pan Minister Zbigniew Ziobro, Ministerstwo Sprawiedliwości

    My, Fundacja Court Watch Polska z siedzibą ul. Szosa Chełmińska 54/2 w Toruniu, wraz z obywatelami, popierającymi niniejszą petycję, uważamy, że dla przyszłości naszych dzieci oraz dobrobytu przyszłych pokoleń rzeczą niezwykle istotną jest:

  • rozbudzenie w ludziach, już od najmłodszych lat, szacunku dla ustroju demokratycznego oraz idei państwa prawa;
  • upowszechnianie wiedzy na temat praw i obowiązków człowieka i obywatela oraz podstawowych zasad funkcjonowania instytucji prawnych;
  • nabycie elementarnych i praktycznych umiejętności w dziedzinie rozumienia tekstów prawnych oraz zastosowania ich w każdej dziedzinie życia codziennego.

Dlatego zwracamy się do Państwa o rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem do programu obowiązkowej edukacji szkolnej zajęć z edukacji prawnej.

Celem edukacji prawnej jest dalsze budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a także wzmacnianie kultury prawnej w Polsce. To nie tylko przekazanie fundamentalnej wiedzy z dziedziny prawa, ale także kształtowanie postawy świadomości swoich praw oraz zdolności upominania się o nie.

Bardzo niskie wskaźniki świadomości prawnej Polaków wskazują na potrzebę realizacji nowego programu edukacyjnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej, ustalając podstawy programowe, a Ośrodek Rozwoju Edukacji, kształcąc nauczycieli i przygotowując materiały dla nich, powinny przyjąć, że elementy wiedzy prawnej i umiejętności stosowania prawa powinny pojawiać się na każdym etapie edukacji szkolnej, natomiast w szkole ponadpodstawowej edukacja prawna powinna stanowić odrębny przedmiot, który będzie nauczany niezależnie od „Wiedzy o Społeczeństwie” lub zastąpi ją w postaci nowego przedmiotu „Wiedza o Prawie i Społeczeństwie”.

Jedną z najbardziej znanych paremii łacińskich jest Ignorantia iuris nocet, a więc „nieznajomość prawa szkodzi”. Co roku wiele osób pada ofiarą swojej niewiedzy. Aby zapobiec nieznajomości nie wystarczy formalna zasada obowiązkowej publikacji wszystkich aktów prawnych w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim. Stwórzmy warunki do tego, by każdy obywatel naszego kraju, zanim wejdzie w dorosłość miał rzeczywiste warunki do poznania swoich praw.

Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

Podpisz petycję:

Petycja - edukacja prawna
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Swoje dane osobowe powierzasz Fundacji Court Watch Polska (KRS: 0000353330), adres biura: ul. Moniuszki 5/8, 87-100 Toruń, adres siedziby: ul. Szosa Chełmińska 54/2, 87-100 Toruń, kontakt: info@courtwatch.pl, która staje się ich administratorem. Nie przekazujemy Twoich danych żadnemu zewnętrznemu podmiotowi.

    Będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie Twojej zgody (RODO Art. 6., p. 1 lit. a) w celu:

  • realizacji petycji - wydruku listy podpisanych osób i dostarczenia do odpowiednich organów
  • informowania Cię drogą emailową o tym, co dzieje się z petycją - jeśli wyrazisz na to zgodę
  • informowania Cię o pozostałej działalności Fundacji - jeśli wyrazisz na to zgodę

Dane zbierane w celu realizacji petycji będziemy przetwarzać do momentu jej doręcznenia właściwym organom lub cofnięcia Twojej zgody. Pozostałe dane będziemy przetwarzać do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody

Masz prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (np. pisząc na adres info@courtwatch.pl), żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przeniesienia swoich danych do innego podmiotu, a także złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sending
Bookmark the permalink.

Comments are closed