Raport „Nowe instytucje prawa upadłościowego…”

Najnowszy raport Fundacji Court Watch Polska z monitoringu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego „Nowe instytucje prawa upadłościowego w dwóch pierwszych latach obowiązywania” jest już dostępny.

1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, wprowadzając szereg zmian w prawie upadłościowym. Najważniejszą z nich jest umożliwienie polskim przedsiębiorcom skorzystania z dobrodziejstw instytucji przygotowanej likwidacji (z ang. pre-pack). Polega ona na przedstawieniu sądowi upadłościowemu wniosku o zatwierdzenie wcześniej ustalonych z potencjalnym nabywcą warunków sprzedaży aktywów przedsiębiorstwa, które znalazło się w trudnej sytuacji. Dzięki temu wnioskodawca (niewypłacalny przedsiębiorca lub jego wierzyciel) może mieć realny wpływ na to w czyje ręce, za jaką cenę i na jakich warunkach trafią aktywa zadłużonej firmy.

Z punktu widzenia nabywcy jest to szybsza i pewniejsza droga nabycia aktywów przedsiębiorstwa, bez jednoczesnego przejmowania zobowiązań, niż oferowane do tej pory rozwiązania prawa upadłościowego. Wprowadzenie do polskiego obrotu prawno-gospodarczego instytucji pre-packu ma potencjał zdynamizować proces optymalizacji alokacji aktywów w ramach gospodarki oraz uchronić wiele miejsc pracy dzięki sprzedaży działających zakładów i całych przedsiębiorstw w całości.

W 2018 roku wzrosła popularność dostępnej od początku 2016 roku instytucji przygotowanej likwidacji (ang. pre-pack), w porównaniu z rokiem 2016, w 2017 złożono prawie 50% wniosków więcej. Wciąż jest to jednak rozwiązanie mało znane i rzadko stosowane. Największy zatwierdzony przez sąd upadłościowy pre-pack miał wartość 94 mln zł. Został jednak uchylony przez sąd odwoławczy na skutek skutecznego zażalenia. Chociaż wzrosła wartość składanych i zatwierdzanych wniosków, wartość transakcji utrzymała się na podobnym poziomie z uwagi na skuteczne zażalenia oraz uchylenia postanowień w największych pre-packach. Wzrósł nieco czas potrzebny sądom na rozpatrzenie wniosku o upadłość wraz z wnioskiem o pre-pack z 147 dni dla wniosków złożonych w 2016 do 167 dni dla wniosków z 2017 roku. Największa transakcja zawarta w wyniku pre-packu w Polsce miała wartość 12,6 mln zł.

Partnerami wydania raportu są:
Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp. k.
Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy
Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy
Sekcja Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda

Premiera raportu odbyła się w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, podczas jubileuszowego kongresu INSO Instytutu Allerhanda.

Pełny raport jest do pobrania tu:

Bookmark the permalink.

Comments are closed