Fundacja Court Watch Polska poszukuje chętnych do udziału w badaniu

Fundacja asystuje w realizacji projektu finansowanego przez European Research Consortium i kierowanego przez prof. Livię Holden z Center for Socio-Legal Studies na Uniwersytecie Oksfordzkim, pt. Cultural Expertise: What Is It Useful For? Projekt dotyczy tego, czy i w jaki sposób sądy (ale także inne instytucje państwa) korzystają z eksperckiej wiedzy o różnicach kulturowych. Projekt obejmuje 14 krajów europejskich, w tym Polskę. Krótki opis projektu znajduje się tutaj.

Kogo szukamy?

W ramach projektu przygotowaliśmy krótką (10 min.) ankietę online. Interesują nas doświadczenia m.in. wszystkich sędziów, którzy orzekali w sprawach, które miały istotne tło kulturowe (jak np. wiele spraw rodzinnych z udziałem cudzoziemców, zwłaszcza z bardziej odległych kultur, czy wszystkie sprawy imigracyjne i uchodźcze). Jesteśmy szczególnie zainteresowani sprawami, w których sąd posiłkował się wiedzą ekspercką (biegłych, tłumaczy, ekspertów akademickich czy ekspertów z organizacji pozarządowych) – opinie tej kategorii respondentów również są dla nas ważne. Ponieważ takich spraw nie jest wiele, w równym stopniu interesują nas te, w których kwestie różnic kulturowych miały duże znaczenie, ale nie było eksperta.

Wreszcie, chcemy też poznać opinie prawników (notariuszy, radców, adwokatów), którzy prowadzili opisane powyżej sprawy, oraz tych osób, które korzystały z wiedzy ekspertów kulturowych we własnych sprawach przed sądem.

Jak wziąć udział w badaniu?

Jeśli chciałby Pan/chciałaby Pani wziąć udział w badaniu, prosimy o pozostawienie swojego adresu email, na który prześlemy link do ankiety:

cultural expertise
Sending
Bookmark the permalink.

Comments are closed