Dla OKO.Press o biegłych sądowych

Portal OKO.Press opublikował artykuł Marty K. Nowak dotyczący nieprawidłowości funkcjonowania biegłych sądowych w wymiarze sprawiedliwości. Przywołano w nim m.in. raport Najwyższej Izby Kontroli oraz opinię Rzecznika Praw Obywatelskich, w których wskazano na problem niedostatecznej weryfikacji kompetencji osób pełniących rolę biegłych sądowych, co może przekładać się na nierzetelność przedkładanych ekspertyz. Te zaś bywają przyjmowane przez sędziów nie dość krytycznie, aby wychwycić ewentualne błędy, co zaważyć może na ostatecznej decyzji w sprawie. O komentarz poproszony został Prezes Fundacji – Bartosz Pilitowski:

Problem leży też po stronie sądów, które nawet mając wykwalifikowanego biegłego, mogą źle zadać pytanie albo próbować przerzucić na niego wyrokowanie w sprawie. Źle zadane pytanie może uniemożliwiać udzielenie odpowiedzi albo implikować przesądzenie o winie, a to zadanie niezawisłego sądu, a nie – najlepszej nawet klasy – eksperta. Niestety zdarza się, że pod wpływem presji sądu albo z własnej inicjatywy biegły wyraża osądy przekraczające jego kompetencje lub formułuje je w sposób, który może wprowadzić sąd w błąd, mówiąc np: najprawdopodobniej wydarzyło się to. Sędziowie powinni być obeznani z podstawami metodologii naukowej, aby nie dać się zwieść takim „opiniom” zawartym w ekspertyzach.

 

Artykuł dostępny na stronie: https://oko.press/sady-ufaja-im-bezkrytycznie-a-nad-bieglymi-nie-ma-kontroli-rpo-pisze-do-premiera/

Bookmark the permalink.

Comments are closed