O pre-packu na łamach „Pulsu Biznesu”

Raport pt. „Nowe instytucje prawa upadłościowego w dwóch pierwszych latach obowiązywania”, w którym prezentowaliśmy wyniki badań empirycznych wykorzystania instytucji pre-packu oraz układu w upadłości w Polsce, odbił się szerokim echem w mediach ogólnopolskich, m.in. w noworocznym numerze „Pulsu Biznesu”. W obszernym artykule Iwony Jackowskiej przybliżono ustalenia zawarte w raporcie dotyczące zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów omawianego rozwiązania. Niewątpliwą jego zaletą jest znacznie krótszy czas trwania postępowania:

Według raportu, procedury zakończone sukcesem trwały średnio 256 dni od wpływu wniosków do sądu do podpisania umowy z nabywcą. W sprawach, które trafiły do sądów w 2016 r., do wydania postanowienia 0 ogłoszeniu upadłości mijało przeciętnie 147 dni, a w złożonych w 2017 r. – 167 dni. Rekordowy wynik to 23 dni – w Sądzie Rejonowym w Koszalinie.

Sporo miejsca w artykule poświęcono kwestii różnic pomiędzy pierwotnymi wycenami a ostateczną kwotą nabycia zorganizowanej części lub całego przedsiębiorstwa, które w znacznym stopniu zależą od tymczasowego nadzorcy sądowego (TNS), który opiniuje przedstawioną wycenę i szacowane koszty postępowania. Zacytowano poświęcone temu zagadnieniu fragmenty raportu:

Zdarzało się, że pod wpływem jego sugestii, a czasem na zarządzenie sądu zobowiązujące wnioskodawce do ustosunkowania się do sprawozdania TNS, korygowano ofertę. Wymagało to ustaleń z nabywcą lub znalezienia nowego oferenta, jednak z reguły przyjmowano argumenty TNS. (…) Można to rozumieć jako chęć mobilizowania wierzycieli do aktywnego udziału  w postępowaniu czy weryfikacji  zasadności wniosku.  Jednak wnioskodawca i potencjalny nabywca może odebrać takie niewymagane przepisami działanie jako  aktywizm sadu skierowany przeciwko nim i sztuczne wydłużanie czasu postępowania niezgodne z duchem pre-packu, którą powinien cechować automatyzm, wyrażony w art. 56c prawa upadłościowego.

Choć obserwuje się rosnącą popularność pre-packu, w artykule zwrócono uwagę na sygnalizowane w raporcie utrudnienia związane z procedurą przygotowanej likwidacji, przed którymi stają inwestorzy. Należy do nich m.in. uzależnienie powodzenia pre-packu od spełnienia zdarzeń opisanych we wniosku lub projekcie umowy, czy opisane powyżej ryzyko związane z możliwą korektą ceny w ramach postępowania sądowego.

Raport dostępny pod linkiem: https://courtwatch.pl/wp-content/uploads/FCWP_Raport_prawo_upadlosciowe_2018.pdf

Link do artykułu: https://www.pb.pl/upadajace-firmy-staja-na-nogi-dzieki-pre-packowi-949480

Bookmark the permalink.

Comments are closed