Konsultacje Funduszu Aktywni Obywatele

Fundusz Aktywni Obywatele to program dotacyjny skierowany do organizacji społecznych, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jego operatorem jest konsorcjum tworzone przez 3 organizacje – Fundację im. Stefana Batorego, Fundację „Stocznia” oraz Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich, wybrane w konkursie ogłoszonym przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Fundusz będzie dysponował budżetem w wysokości 30 mln euro i będzie funkcjonował w latach 2019-2024.

Obecnie prowadzone są konsultacje programu Funduszu. W ich ramach spotkanie konsultacyjne poświęcone problematyce działalności strażniczej zainicjowały wspólnie Fundacja Court Watch Polska, Fundacja Wolności, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Podczas spotkania konsultacyjnego dla organizacji strażniczych przedstawiciele Operatorów chcą zebrać opinie na temat wstępnej koncepcji Funduszu od organizacji, które zajmują się kontrolą obywatelską. Spotkanie poprowadzą przedstawicielki Fundacji Batorego.

Gorąco zachęcamy do udziału w spotkaniu przedstawicielki i przedstawicieli organizacji zajmujących się działalnością strażniczą, podzielania się opiniami, uwagami i podpowiedziami m.in. na temat tego:
• jak Fundusz może odpowiedzieć na wyzwania i potrzeby społeczeństwa obywatelskiego w Polsce,
• jakie działania powinien wspierać, by osiągnąć oczekiwane rezultaty,
• jak może uzupełnić istniejące źródła finansowania działań obywatelskich.

Wasze opinie pomogą w wypracowaniu ostatecznego kształtu Funduszu. Szczegóły dotyczące głównych założeń Funduszu i dokument stanowiący podstawę do dyskusji znajdują się na stronie: www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl

Zapisy na spotkanie zakończyły się!

Bookmark the permalink.

Comments are closed