Konflikt interesów w SO w Warszawie? Komentarz dla TVN Warszawa

Serwis TVN Warszawa opublikował materiał dotyczący kontrowersji, której obiektem stała się Joanna Kruczkowska, sędzia III Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie. Sędzia orzeka w sprawach dotyczących banku Millenium, którego pełnomocnikiem jest jej mąż – Zbigniew Kruczkowski. Źródłem problemu jest zatem obawa, że orzekając w sprawach dotyczących pracodawcy własnego męża, sędzia uwikłana będzie w konflikt interesów i wpłynie to negatywnie na jej bezstronność. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż sędzia nie zataiła tego faktu przed stronami, a z prowadzenia spraw, w których jej mąż występował jako pełnomocnik, została wyłączona.

Serwis TVN Warszawa poprosił w tej sprawie o komentarz prezesa Fundacji Court Watch Polska, Bartosza Pilitowskiego:

Jeśli mąż jest pełnomocnikiem w innych sprawach, to nie ma takiego obowiązku [wyłączenia się z orzekania] i sędzia zachowała się profesjonalnie, wydając oświadczenie.  To skład rozpatrujący wnioski o wyłączenie jest odpowiedzialny za to, że nie wyłączył pani sędzi, czym mógł narazić strony na to, że sądzi je sędzia, w której bezstronność trudno będzie im uwierzyć. Prawdopodobnie pani sędzia zachowała się w tej sytuacji właściwie. Kontrowersje może budzić decyzja składów rozpatrujących wnioski stron o jej wyłączenie. To, że mąż sędzi pracuje dla jednej ze stron nie musi od razu oznaczać stronniczości, ale w sposób szczególny naraża na szwank zaufanie drugiej strony do tego, że ma rzetelny proces. Wymiar sprawiedliwości powinien takich sytuacji unikać. Szczególnie w tak istotnych społecznie sprawach.

Artykuł dostępny na stronie: https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,sedzia-orzeka-w-sprawie-banku-dla-banku-pracuje-jej-maz,284198.html

Bookmark the permalink.

Comments are closed