Zapraszamy na konferencję ‘Sądy przyjazne dla wszystkich’

Serdecznie zapraszamy na konferencję szkoleniową pt. Sądy przyjazne dla wszystkich. Dostępność sądów dla osób zagrożonych wykluczeniem, która odbędzie się 12. kwietnia 2019 r. w Warszawie, ul. Bracka 25, Dom Innowacji Społecznych – Marzyciele i Rzemieślnicy.

Fundacja Court Watch Polska od 8 lat bada w ramach Obywatelskiego Monitoringu Sądów nie tylko przebieg rozpraw, ale także sposób obsługi interesantów sądów przez pracowników oraz dostępność budynków sądów dla osób z niepełnosprawnościami.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki badań Fundacji Court Watch Polska, a także będą prowadzone szkolenia dotyczące przystosowania sądów do wymogów konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz obsługi osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji i rejestracji.

Bookmark the permalink.

Comments are closed