W Polskim Radiu 24 o sędziach pokoju

W związku z kolejnym elementem reformy sądów powszechnych, którym ma być wprowadzenie tzw. sędziów pokoju zajmujących się drobnymi sprawami karnymi, Polskie Radio 24 poprosiło o komentarz Bartosza Pilitowskiego, prezesa Fundacji Court Watch Polska. Wyraził on pogląd, że proponowane rozwiązanie może przynieść pozytywne skutki w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, ale pod warunkiem:

Sądy pokoju są takim pomysłem, który rzeczywiście może sprawić, że sądy będą służyły w większym stopniu także osobom, które boją się skorzystać z sądu z powodu braku profesjonalnej pomocy prawnej. W analizie, którą przeprowadziliśmy w zeszłym roku proponowaliśmy, aby wraz z ograniczeniem kognicji tych sądów jednocześnie uprościć procedury, gdyż byłyby to sądy, które rozpatrują sprawy o kwoty na tyle drobne, że pełnomocnik profesjonalny mógłby się nie kalkulować. Samo wprowadzenie innego „rodzaju” sędziów nie załatwia sprawy. (…) Nie ma sensu wprowadzać tego rozwiązania tylko po to, żeby zwiększyć kadrę orzeczniczą.

Bartosz Pilitowski zwrócił także uwagę, że podstawowym celem sędziów pokoju powinno być doprowadzenie do ugodowego załatwienia spraw, których często nie łagodzi standardowe postępowanie sądowe:

Chodzi o to, aby w tej sytuacji trzecia osoba – niezależna, bezstronna – pomogła stronom dojść do porozumienia. Sędziowie pokoju mogą być rozwiązaniem o tyle, że takie osoby w krajach, w  których funkcjonuje taka instytucja, są wybierane w ramach lokalnej społeczności (…), są to osoby cieszące się pewnym autorytetem.

Cała audycja dostępna jest na stronie: https://polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2277879,Reforma-sadow-Procedury-powinny-byc-bardziej-zrozumiale-dla-obywatela

Bookmark the permalink.

Comments are closed