Nowelizacja kodeksu karnego – wywiad dla TOK FM

Bartosz Pilitowski, prezes zarządu Fundacji Court Watch Polska, był gościem radia TOK FM. Audycja „Weekendowy Poranek” Karoliny Głowackiej poświęcona była nowelizacji kodeksu karnego, do której doszło w nocy z 13 na 14 czerwca. W rozmowie poruszono temat kontrowersji związanych zarówno z charakterem zmian, jak i sposobem ich wprowadzania. Dyskutowano m.in. na temat społecznych funkcji kary i priorytetów, którym powinna służyć, a także o problemie surowości i nieuchronności sankcji. Komentując wprowadzane zmiany, Bartosz Pilitowski stwierdził:

Można odnieść wrażenie, że jest to po prostu „zrzutka” pomysłów, które często są niespójne i wywracają do góry nogami naszą politykę karania, która i tak jest dosyć restrykcyjna, mocno retrybutywna, czyli nastawiona na „odpłacenie” sprawcy. Sankcje są dosyć surowe w polskim kodeksie karnym, a tu mamy do czynienia jeszcze z podniesieniem w wielu przypadkach wysokości kar, przy czym niekonsekwentnie – to znaczy rozwiązania, które np. służą temu, żeby sprawiedliwie karać w przypadku popełnienia przez kogoś wielokrotnie przestępstw (…), łączenie kar powoduje, że osoba, która popełniła kilka jakichś drobnych przestępstw może być surowiej ukarana niż sprawca naprawdę poważnego przestępstwa przeciwko życiu.

Bartosz Pilitowski zwrócił uwagę na istotność kontekstu popełnienia przestępstwa, który w niektórych przypadkach powinien różnicować wymiar kary pomimo pozornego podobieństwa popełnianych czynów:

Filozofia karania obecnie obowiązująca w Polsce patrzy wyłącznie na czyn, nie patrzy za bardzo na sprawcę. Tymczasem jeżeli naszym celem jest doprowadzić do tego, że przestępstw Polsce popełnia się mniej to są na to dwa sposoby. Pierwszy sposób jest taki, że kogokolwiek popełnia przestępstwo tego izolujemy – najlepiej na wieczność, bo to jest po prostu najlepsza prewencja, czyli po prostu kara dożywotniego więzienia. Jest to absolutnie niehumanitarne, a przede wszystkim absurdalne pod względem kosztów i poszanowania godności ludzkiej. (…) Drugie rozwiązanie to takie, w którym staramy się w taki sposób szafować karami, (…), ograniczać nasze wolności, aby ludzi motywować do tego, żeby żyli praworządnie. Te motywacje są bardzo różne w przypadku różnych osób (…). Nasz system jest bardzo wybiórczy i z niektórymi przestępstwami radzi sobie bardziej, z niektórymi mniej, jedne traktuje mniej poważnie, inne bardziej. Oczywiście kwestia nieuchronności jest bardzo ważna i też wysokość kary ma znaczenie, ale trzeba pamiętać właśnie dla kogo jest kara, (…), jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto rzeczywiście sobie z przestępstwa uczynił środek zarabiania pieniędzy, utrzymania się, jest to osoba zdemoralizowana i nie zamierza uznawanego przez ogół społeczeństwa porządku prawnego przestrzegać, to dla tej osoby nawet bardzo surowa kara niekoniecznie będzie odstraszająca, bo po prostu jest człowiekiem, który tylko włącznie w ten sposób wyobraża sobie swoje dalsze życie (…)

Cała audycja dostępna pod adresem: https://audycje.tokfm.pl/podcast/76855,-W-ekspresowym-tempie-znowelizowano-1-3-kodeksu-karnego-Wprowadzono-wiele-absurdow-przepisy-moga-zostac-uznane-za-niekonstytucyjne

Bookmark the permalink.

Comments are closed