Zmiany w K.P.C. – komentarz dla Rp.pl

13 czerwca Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego. Jedną z wprowadzonych zmian jest możliwość poinformowania stron o prawdopodobnym wyniku postępowania jeszcze przed ogłoszeniem właściwego orzeczenia. Serwis internetowy „Rzeczpospolitej” poprosił Fundacji Court Watch Polska, Bartosza Pilitowskiego, o opinię na temat tego rozwiązania.

Oczekiwaliśmy tej zmiany od dawna. Otwartość ze strony sądu nie musi podważać zaufania do jego bezstronności. To okazja do pokazania stronom, że sąd zapoznał się ze sprawą i przeanalizował przedstawione w pismach argumenty.

Cały artykuł dostępny na stronie: https://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/305309927-Sedzia-bedzie-mogl-poinformowac-o-prawdopodobnym-wyniku-sprawy-przed-wyrokiem.html

Bookmark the permalink.

Comments are closed