Obywatelski Sędzia Roku 2019 – zgłoś kandydaturę!

Już niedługo, po raz kolejny wybierzemy „Obywatelskiego Sędziego Roku”. To już piąta edycja organizowanego przez Fundację Court Watch Polska plebiscytu, w którym nagradzamy sędziów, którzy w szczególny sposób wyróżniają się nie tylko wzorowym wykonywaniem swojej pracy, ale również godną podziwu prospołeczną postawą oraz działaniami wzmacniającymi zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Nie mniej istotnym elementem jest również zaangażowanie kandydatów w działania mające na celu zwiększenie wrażliwości całego środowiska sędziowskiego na potrzeby obywateli.

Laureatów plebiscytu poznamy 28 września podczas dorocznej konferencji podsumowującej cykl Obywatelskiego Monitoringu Sądów. Wyboru dokona kapituła złożona z przedstawicieli Fundacji Court Watch Polska, innych organizacji społecznych, organizacji reprezentujących sędziów oraz publicystów i dziennikarzy zajmujących się tematyką wymiaru sprawiedliwości.

W 2018 r. zdobywczynią tytułu Obywatelskiego Sędziego Roku została pani sędzia Dorota Hildebrand-Mrowiec z Sądu Rejonowego w Zamościu. Pani sędzia została wyróżniona za niezwykłe zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, którego jest prezeską oraz prekursorskie działania na rzecz prawa dzieci do bycia wysłuchanym. Pani sędzia nieprzerwanie od 2016 roku organizuje i współorganizuje liczne szkolenia dla sędziów z zasad wysłuchiwania dzieci, do których prowadzenia zaprasza psychologów specjalizujących się w problematyce udziału dzieci w procedurach sądowych. Pani sędzia była również inicjatorką oraz współorganizatorką działań edukacyjnych skierowanych do dzieci, rodziców oraz sędziów dotyczących przyjaznego udziału dzieci w procedurach rodzinnych, w ramach programu „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku”.

Sędzia Dorota Hildebrand-Mrowiec – Obywatelski Sędzia Roku 2018

W 2017 r. statuetkę Obywatelskiego Sędziego Roku 2018 otrzymał w gmachu Sądu Najwyższego sędzia Bartosz Łopalewski z Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Pan sędzia zaimponował kapitule wieloma działaniami edukacyjnymi podejmowanymi w lokalnym środowisku – skierowanymi nie tylko do młodzieży, ale także np. do przedsiębiorców, z którymi na co dzień spotyka się w innej roli jako sędzia wydziału gospodarczego.

W 2016 r. laureatem drugiego plebiscytu została pani sędzia Katarzyna Kościów-Kowalczyk z Sądu Rejonowego w Jaworze. Wyróżniono ją za organizację wyjątkowych na skalę kraju obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości, do których udało jej się zaangażować wielu partnerów ze społeczności lokalnej. Kapituła doceniła także ogromną życzliwość i empatię w stosunku do osób, które sądzi, zaangażowanie w podnoszenie jakości polskiego sądownictwa rodzinnego jako członka zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz stałe podnoszenie swoich kompetencji (jest absolwentem kilku studiów podyplomowych).

W 2015 r. tytuł Obywatelskiego Sędziego Roku otrzymał Jarosław Gwizdak – prezes i sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Zachód. Kapituła doceniła, że aby sprawdzić stopień dostosowania swojego sądu do potrzeb osób niepełnosprawnych, sam usiadł na wózek inwalidzki. Gdy stwierdził, że w dostaniu się do sądu przeszkodą jest także stan infrastruktury na zewnątrz budynku zachęcił skutecznie władze miasta do zajęcia się tym problemem.

To od Państwa zależy, komu tytuł zostanie przyznany w tym roku. Kandydatów można zgłaszać do 10 sierpnia 2019 roku. Zależy nam na tym, aby każdy kto miał do czynienia z polskim wymiarem sprawiedliwości mógł wytypować swojego kandydata. Każdą nominację należy możliwie jak najpełniej uzasadnić.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Nominacje wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać mailowo: plebiscyt@courtwatch.pl.

Bookmark the permalink.

Comments are closed