Jakich kompetencji potrzebują sędziowie? – publikacja w Rp.pl

Tekst Bartosza Pilitowskiego „Jakich kompetencji potrzebują dziś sędziowie?” ukazał się w całości w internetowym serwisie „Rzeczpospolitej”. Przypomnijmy, że Prezes Fundacji Court Watch Polska zastanawia się w nim, czy w procesie selekcji kandydatów na stanowiska sędziowskie należytą uwagę poświęca się kwestii sumienia, czy, ujmując sprawę szerzej, kompetencji niezbędnych do właściwego pełnienia tak ważnej społecznie funkcji:

(…) zakładamy w sposób nieco naiwny, że jeśli przyszły sędzia nie ma na sumieniu zbrodni większych niż mandat za przekroczenie prędkości, to nie tylko sumienie posiada, ale także jest to sumienie zdolne prawidłowo odróżniać dobro od zła tak na sali sądowej, jak i w życiu osobistym. Tymczasem media udowadniają nam już drugi tydzień, jak bardzo potrafimy się w swoich założeniach pomylić. Kolejne odsłony tzw. afery hejterskiej każą zapytać nie tylko o trafność obsady stanowisk przez ministra sprawiedliwości czy też wprost o jego odpowiedzialność za działania podwładnych sędziów. Podają także w wątpliwość zdolność odróżniania dobra od zła wielu osób, które za stołem sędziowskim przez wiele lat miały zaszczyt zasiadać i być może wkrótce za niego wrócą.

Remedium na tę sytuację stanowi rozszerzenie procedur selekcyjnych o ocenę motywacji, postaw i umiejętności społecznych kandydata, które weryfikować mają narzędzia o naukowych podstawach:

Dorobek nauk społecznych oraz nauk o zarządzaniu w obszarze selekcji kandydatów jest bardzo bogaty. Na co dzień korzystają z niego nie tylko organizacje sektora prywatnego, ale także instytucje powołane do wyboru sędziów w innych krajach. Żadna z metod nie gwarantuje, że do zawodu nigdy nie trafi nieodpowiednia osoba, ale wykorzystanie ich może znacznie ograniczyć takie ryzyko. Wykorzystanie dorobku nauki i wiedzy praktyków przy selekcji kandydatów na urząd sędziego (a może już na aplikację) musi poprzedzać sprecyzowanie, jakich cech od dziś powinniśmy od sędziów oczekiwać.

Tekst ukazał się na stronie: https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/309159986-Jakich-kompetencji-potrzebuja-dzis-sedziowie.html

Bookmark the permalink.

Comments are closed