Medialne reakcje na raport o stanie sądownictwa

Druga edycja raportu „Ocena polskiego sądownictwa w świetle badań” Fudacji Court Watch Polska jest szeroko komentowana w mediach ogólnopolskich, m.in. w internetowych serwisach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej” i Onetu. Bartosz Pilitowski – prezes Fundacji, a zarazem współautor raportu, odniósł się w wypowiedzi dla portalu Rp.pl do motywacji, które stały za przygotowaniem tej publikacji:

Postawiliśmy sobie za cel sprawdzenie, jak reforma odbiła się na doświadczeniu zwykłych obywateli. Dane pokazują spadek ogólnego zaufania do sądów, ale to wyraz głównie obaw o ingerencję władzy wykonawczej.

W medialnych doniesieniach na temat raportu referowane są najważniejsze wnioski płynące z przedstawionych przez nas badań. Na stronie Rp.pl czytamy:

Większość Polaków uważa, że najważniejsze jest usprawnienie pracy sądów. Zaufanie do nich jest zaś niższe niż przed reformami. Co ciekawe, mimo że sądy cywilne pracują mniej sprawnie niż np. karne, ocena ich pracy jest lepsza. Zaufanie do sądów jest wciąż nieco wyższe niż kilka lat temu, ale nie tak wysokie jak w 2016 r., czyli tuż przed zmianami.

Na przytoczone przez nas badania społecznych ocen sądownictwa zwróciła uwagę „Gazeta Prawna”:

Jak wynika z przytoczonego w raporcie komunikatu Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS) negatywne (45%) oceny sądownictwa nadal przeważają nad pozytywnymi (32%). Co ciekawe działalność sądów jest oceniana dobrze częściej przez zwolenników lewicy niż prawicy, częściej przez wyborców Platformy Obywatelskiej i Wiosny niż Kukiz’15 i Prawa i Sprawiedliwości. Sytuacja odwrotna ma miejsce w przypadku ocen prokuratury, o której pozytywną opinię wyrażają zwolennicy obozu rządowego w przeciwieństwie do wyborców opozycji.

 

W mediach pojawiły się także wnioski płynące z naszych badań dotyczących przebiegu konkursów na stanowiska sędziowskie:

Jak wskazano w raporcie „procedura cierpiała na brak transparentności i jasnych reguł, co tylko pogłębiało wątpliwości odnośnie braku obiektywizmu awansów”. Zmieniło się to nieco co wprowadzeniu transmisji on-line oraz publikacji z wysłuchań kandydatów to jednak nie zaobserwowani poprawy w zakresie obiektywizmu podejmowanych decyzji. W raporcie podniesiono też kwestię uzasadnień Rady, które pozostawiały sporo do życzenia. (…) Mimo tych zarzutów autorzy raportu dostrzegli również jasne strony. Pełnienie funkcji administracyjnych w sądzie lub Ministerstwie Sprawiedliwości nie wpływało bowiem na wyższe szanse na zwycięstwo w konkursie.

-czytamy w serwisie gazetaprawna.pl.

Wspomniane artykuły w całości dostępne pod linkami:

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/zaufanie-do-sadow-jest-mniejsze-niz-przed-reformami-pis-raport-court-watch/vz804wp

https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/190909280-Zaufanie-do-sadow-jest-mniejsze-niz-przed-reformami-PiS—raport-Court-Watch.html

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1429737,fundacja-court-watch-polska-badania-sadownictwo-raport.html

Bookmark the permalink.

Comments are closed