Waga zasady jawności – komentarz dla „Dziennika Gazety Prawnej”

„Dziennik Gazeta Prawna” zwrócił uwagę na zagrożenie dla konstytucyjnej zasady jawności rozpraw, które stanowią niektóre zapisy regulaminu Sądu Najwyższego. Niewykluczone, że nastąpi zmiana treści dokumentu, wedle którego rozstrzyganie przez Sąd Najwyższy abstrakcyjnych zagadnień prawnych odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Prezes Fundacji Court Watch Polska, Bartosz Pilitowski, został poproszony o komentarz w tej sprawie:

Władza sądownicza powinna być sprawowana jawnie. Niepokoi nas tendencja do utajniania posiedzeń sądów ze względów „praktycznych”. Jawność służy nie tylko kontroli wykonywania władzy przez sądy, ale także legitymizowaniu ich w oczach społeczeństwa. W sprawach, które mogą mieć znaczenie dla tysięcy rozstrzygnięć sądów powszechnych, opinia publiczna ma prawo znać argumenty uczestników i motywy, jakimi kierował się sąd. Powinny być one racjonalne i budować zaufanie do sądu w społeczeństwie. Pisemne uzasadnienie nie zastąpi klarownego ustnego wyjaśnienia przyczyn podjęcia uchwały. Dlatego w sądzie zawsze powinno być miejsce dla publiczności i dziennikarzy. Obawa, że nie starczy dla nich miejsca na sali posiedzeń albo że obok nich będą musieli usiąść sędziowie, którzy nie zmieścili się za stołem sędziowskim, nie jest usprawiedliwieniem dla wyłączania jawności wszystkich posiedzeń z mocy prawa. To, że prezydent podniósł obsadę Sądu Najwyższego do 125 osób, czyniąc go chyba najliczniejszym na świecie, nie może powodować obniżenia standardów.

Artykuł dostępny pod adresem: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1431369,regulamin-sadu-najwyzszego-jawnosc.html

Bookmark the permalink.

Comments are closed