Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej

Mamy zaszczyt ogłosić, że nasza Fundacja objęła patronatem dziesiątą, jubileuszową edycję Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej (10th Cracow Conference of Psychology and Law), która odbędzie się w Krakowie, w dniach 26-27 października 2019 roku. Konferencja ma charakter międzynarodowy, a do udziału w niej zaproszeni są wybitni eksperci, zajmujący się zagadnieniami na styku psychologii, psychiatrii, prawa oraz innych nauk sądowych.

Organizatorami Konferencji są Instytut Psychologii UJ, Katedra Kryminalistyki WPiA UJ, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Koło Naukowe Kryminalistyki UJ oraz Sekcja Psychologii Sądowej KNSP UJ. Językami konferencji są polski i angielski. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne wykładów plenarnych oraz wybranych sesji.

Link do strony Konferencji, na której można znaleźć więcej szczegółów oraz program: http://www.psychologiasadowa.pl/pl/.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Bookmark the permalink.

Comments are closed