Obywatelski Monitoring Sądów 2018/2019 – medialne echa raportu

Najnowsza edycja raportu podsumowującego cykl Obywatelskiego Monitoringu Sądów ujrzała światło dziennie. Jego wyniki ogłoszono podczas wrześniowej konferencji w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a w wersji online dostępny jest w dziale „Publikacje”. Do jego wyników szeroko odniosły się ogólnopolskie i lokalne media, szczególnie uwypuklając doniesienia dotyczące niepożądanych zachowań sędzów, ktorych świadkami byli nasi wolontariusze. Na portalu Prawo.pl czytamy:

Brak wrażliwości ze strony sędziów, kąśliwe uwagi dotyczące życiowego doświadczenia, podniesiony ton – takie sytuacje nadal zdarzają się na polskich salach sądowych, wynika z Obywatelskiego Monitoringu Sądów za 2019 r. W sumie wolontariusze odnotowali takie incydenty jedynie w 3 proc. obserwacji, ale jak ocenia Fundacja nawet tak niska skala, może negatywnie wpływać na odbiór sądów.

Także w serwisie „Wiadomości” portalu Gazeta.pl szeroko przytoczono cytaty z obserwacji naszych wolontariuszy, ilustrujące przede wszystkim krytyczne uwagi względem pracy sędziów. Podkreślono jednak, że

[r]aport „Obywatelski Monitoring Sądów” nie zawiera jednak tylko krytycznych obserwacji, wśród opisywanych sytuacji znajdują się też pochwały wobec sędziów i to im poświęcono więcej miejsca w publikacji.

W innym artykule opublikowanym na portalu Prawo.pl zwrócono uwagę na sygnalizowany w raporcie problem związany z niekompletnością lub niezrozumiałością ustnych pouczeń:

Najczęściej zgłaszane wątpliwości dotyczą zrozumiałości pouczenia i tego, co powinna zawierać jego treść. Wolontariusze wskazywali na przykład, że sądy pouczały odpowiednio ale za szybko, nie dając szansy na przeanalizowanie treści. Bywa, że powołują się na konkretny paragraf, ale go nie wyjaśniając. Czasem chodzi o ewidentne uchybienia, jak choćby niepoinformowanie każdego ze świadków o obowiązku składania zeznań zgodnie z prawdą i o konsekwencjach niedostosowania się do tego. A bywa też, że nawet jeśli sędzia poucza o konsekwencji zatajenia prawdy (kara pozbawienia wolności) to nie podaje jaka kara za to grozi. Na niechlubnej top liście pod tym względem znalazły się Sąd Okręgowy w Poznaniu – 44 proc. przypadków niezrozumiałych pouczeń i Sąd Okręgowy w Warszawie – 26 proc.

Z kolei „Gazeta Pomorska” skupiła się na obserwacjach pochodzących z województwa kujawsko-pomorskiego, głównie z Torunia i Włocławka.

Artykuły dostępne pod linkami:

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/w-sadach-nadal-problem-z-pouczeniami-opracowanie-fundacji-court,481366.html

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/jak-sedziowie-traktuja-strony-raport-fundacji-court-watch-polska,480647.html

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,25251269,podczas-przesluchiwania-swiadka-sedzia-wybuchnela-smiechem.html

https://pomorska.pl/sedzia-wybuchnela-smiechem-trwalo-to-kilka-minut-fundacja-court-watch-badala-standardy-w-sadach/ar/c1-14463227

Bookmark the permalink.

Comments are closed