Nasz tekst o raporcie „Ocena sądownictwa…” w „Rzeczpospolitej”

Wkrótce po opublikowaniu tegorocznej edycji raportu „Ocena polskiego sądownictwa w świetle badań”, jego współautorka, Bogna Kociołowicz-Wiśniewska, opracowała artykuł podsumowujący najważniejsze wnioski płynące z publikacji. Artykuł pt. „Twarde dane weryfikują skuteczność reform sądownictwa” ukazał się w „Rzeczpospolitej” w dodatku „Sądy i prokuratura”. Tekst otwiera krótka diagnoza zjawiska szumu informacyjnego – także wokół sądownictwa, któremu wychodzi naprzeciw proponowana publikacja:

Całkiem niedawno prorokowano, że wraz z rozwojem technologii informacyjnych uzyskamy łatwy dostęp do rzetelnej wiedzy, co przełoży się na poprawę jakości debaty publicznej oraz lepsze funkcjonowanie instytucji demokratycznych. Prognozy okazały się zbyt optymistyczne. Nie tylko nie każdy chce i potrafi skorzystać z bezbrzeżnych zasobów wiedzy. Informacje pozyskane zgodnie z dziennikarskim i naukowym rzemiosłem walczą o naszą uwagę z fake newsami, co stawia odbiorcę w obliczu konieczności filtrowania płynących zewsząd komunikatów.

Funkcjonowania w warunkach szumu informacyjnego nie ułatwia także to, że nawet wiedza oparta na badaniach, płynąca z zaufanych agend, nie powinna być traktowana bezkrytycznie. Surowe dane, zwłaszcza liczbowe, nie zawsze mówią same za siebie; także interpretacja proponowana przez autorów badań bywa dyskusyjna, szczególnie jeśli po drodze nie zachowano odpowiednich rygorów metodologicznych.

Tekst dostępny pod adresem https://www.rp.pl/Sady-i-prokuratura/309289982-Twarde-dane-weryfikuja-skutecznosc-reform-sadownictwa—pisze-Bogna-Kociolowicz-Wisniewska.html dla prenumeratów „Rzeczpospolitej”

Bookmark the permalink.

Comments are closed