Raport z Monitoringu Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego

Wprowadzone w 2015 roku instytucje prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, takie jak popularna w krajach anglosaskich przygotowana likwidacja (pre-pack), przyjęły się i są coraz powszechniej stosowane w Polsce. W ciągu pierwszych 3 lat obowiązywania nowych przepisów złożono co najmniej 127 wniosków o pre-pack oraz 29 wniosków o zatwierdzenie układu częściowego i 7 wniosków o zatwierdzenie układu w upadłości. Większość wniosków została zaakceptowana przez sądy.

Największe nadzieje na przyspieszenie postępowań upadłościowych rodzi pre-pack. W ciągu ubiegłego roku zawarto aż trzy transakcje na zakup przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji o rekordowej wartości powyżej 30 milionów złotych. Pozwoliły one na kontynuację działalności niewypłacalnych przedsiębiorstw lub dokończenie inwestycji zastopowanych bankructwem właściciela.

Przeszkodą dla szerszego wykorzystania nowoczesnych narzędzi prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego są zatory w sądach. Średni czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku o upadłość firmy przekroczył 5 miesięcy i jest obecnie przeszło 2 razy dłuższy niż 10 lat temu. Średni czas finalizacji transakcji z wykorzystaniem przygotowanej likwidacji wynosi 292 dni.

 

W pierwszej części raportu zaprezentowane są analizy danych empirycznych. Najpierw o obciążeniu sądów upadłościowych, a następnie o wykorzystaniu nowych instytucji prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Dane na ich temat zbierane są, o ile nam wiadomo, wyłącznie przez Fundację Court Watch Polska. Stanowi to o wartości badań, udostępnianych sędziom oraz innym praktykom prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego nieodpłatnie, dzięki wsparciu Partnerów badania, kancelarii Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz, Tatara i Współpracownicy oraz Kubiczek Michalak Sokół.

W drugiej części raportu znajdują się refleksje doświadczonych praktyków prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Szczególną uwagę poświęcają oni ostatniej nowelizacji prawa upadłościowego, która nie tylko wprowadza szereg zmian do regulacji instytucji przygotowanej likwidacji, ale również upadłości konsumenckiej, dając szansę na poprawę sprawności postępowań upadłościowych firm.

Raport można pobrać pod linkiem: https://courtwatch.pl/wp-content/uploads/FCWP_Raport_prawo_upadlosciowe_2019.pdf

Bookmark the permalink.

Comments are closed