Raport z badania tymczasowych aresztowań na portalu OKO.press i w „Dzienniku Bałtyckim”

Choć od publikacji raportu „Aktualna praktyka stosowania tymczasowych aresztowań w Polsce. Raport z badań empirycznych” minęło kilka tygodni, nadal pojawiają się medialne doniesienia na jego temat. Typ razem o publikacji Fundacji napisał portal OKO.press i „Dziennik Bałtycki”. W pierwszym z wymienionych znalazło się obszerne i wyczerpujące podsumowanie najważniejszych wniosków z badania.

Z raportu płyną jednoznaczne wnioski: tymczasowe aresztowanie w Polsce jest stosowane coraz częściej i trwa coraz dłużej. Zamiast ostatecznością, stało się domyślnym środkiem zapobiegawczym zarówno na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwa prokuratury) jak i sądowego. Ponieważ dotyczy osób, którym nie udowodniono jeszcze winy, powinno podlegać szczególnym obostrzeniom. Do ochrony wolności jednostki obligują polskie sądy przepisy Konstytucji. (…) Z raportu wynika, że za rosnącą liczbą osadzonych w aresztach stoi praktyka karna prokuratury pod rządami Zbigniewa Ziobry. Bo choć sądy na przestrzeni lat przychylają się do prokuratorskich wniosków z podobną regularnością (90 proc.), lawinowo rośnie liczba samych wniosków. Przestępczość w Polsce i liczba osób osadzonych w więzieniach z roku na rok spada, ale liczba tymczasowo aresztowanych wzrasta systematycznie od 2015 roku. Jest dziś niemal dwukrotnie wyższa niż 4 lata temu.

Komentarza na temat aktualnej praktyki stosowania tymczasowych aresztowań udzielił „Dziennikowi Bałtyckiemu” mec. Maciej Urbański z kancelarii Urbański, Karolak sp.p. w Gdyni:

Jeśli politycy biorą na sztandary ostrą politykę karną, a prokuratorem generalnym jest minister sprawiedliwości, to jest wśród prokuratorów pokusa, by występować często z wnioskiem o areszt. Zwłaszcza, że spotyka się to nierzadko ze społeczną aprobatą. Wiarę trzeba pokładać tylko i wyłącznie w sądach, które powinny bardzo starannie rozważać te wnioski.

Artykuły dostępne na stronach:

https://oko.press/tymczasowo-aresztowanych-jest-niemal-dwa-razy-wiecej/

https://plus.dziennikbaltycki.pl/tymczasowych-aresztowan-w-polsce-coraz-wiecej-nawet-kilka-lat-odsiadki-bez-wyroku/ar/c15-14702185

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed