About Bartosz Pilitowski

Założyciel i prezes zarządu Fundacji Court Watch Polska. Pomysłodawca i współautor raportów z "Obywatelskiego Monitoringu Sądów". Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze prywatnym zajmując się wdrażaniem innowacji oraz organizacją projektów badawczo-rozwojowych. Ukończył studia magisterskie i doktoranckie w Instytucie Socjologii UMK, prowadzi zajęcia dla słuchaczy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i Uniwersytetu Jagiellońskiego; współpracuje z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE oraz jest członkiem Rady Społecznej ds. Wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości. Publikował na łamach m.in. "Law & Social Inquiry", „Studiów Socjologicznych”, „Kwartalnika Krajowa Rada Sądownictwa”, „Kwartalnika Iustita”, "Białostockich Studiów Prawniczych", "In Gremio", „Nowej Konferedacji”, „Nowego Obywatela”, "Gazety Wyborczej", "Dziennika Gazety Prawnej" i "Rzeczpospolitej".

Inicjatorka „Dnia Edukacji Prawnej” Obywatelską Sędzią Roku 2019

Podczas konferencji Fundacji Court Watch Polska 28 września 2019 roku w Naczelnym Sądzie Administracyjnym ogłoszone zostały wyniki plebiscytu na „Obywatelskiego Sędziego Roku”. Spośród wielu zgłoszeń kapituła w składzie:

  • SSR Dorota Hildebrand-Mrowiec – prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, laureatka plebiscytu
  • SSR Katarzyna Kościów-Kowalczyk – członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, laureatka plebiscytu
  • SSR Arkadiusz Krupa – autor bloga rysunkowego „Ślepym Okiem Temidy”, laureat plebiscytu
  • Jarosław Gwizdak – członek zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa, laureat plebiscytu
  • Katarzyna Sadło – członek zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  • adw. Maciej Janson – laureat tytułu „Kancelaria Pro Bono 2019” dziennika Rzeczpospolita
  • r.pr. Wojciech Gorczyca – Wicedziekan Izby Radców Prawnych w Toruniu
  • red. Tomasz Pietryga – z-ca redaktora naczelnego dziennika Rzeczpospolita
  • dr. hab. Stanisław Burdziej, prof. UMK – członek zarządu Fundacji Court Watch Polska
  • Bartosz Pilitowski – prezes Fundacji Court Watch Polska

zdecydowała o przyznaniu tytułu „Obywatelski Sędzia Roku 2019” sędzi Marcie Kożuchowskiej-Warywodzie – prezes Fundacji Edukacji Prawnej „Iustitia” za inicjatywę i organizację w całej Polsce „Dnia Edukacji Prawnej”. Zasięg podejmowanej od 3 lat inicjatywy obejmuje kilkadziesiąt sądów i setki zaangażowanych sędziów i pracowników sądów. Korzystają dzięki niemu z możliwości poznania sądów od środka tysiące uczniów.

Kapituła podjęła także decyzję o przyznaniu wyróżnienia sędzi Marzenie Korzonek – prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu – za włączenie sądu w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu oraz cykl darmowych wykładów dla mieszkańców w miejskiej bibliotece pt. „Mam prawo do…”.

„Obywatelski Sędzia Roku 2019” – sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda (z lewej), prezes FCWP Bartosz Pilitowski oraz laureatka wyróżnienia sędzia Marzena Korzonek (z prawej)