About Bartosz Pilitowski

Założyciel i prezes zarządu Fundacji Court Watch Polska. Pomysłodawca i współautor raportów z "Obywatelskiego Monitoringu Sądów". Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze prywatnym zajmując się wdrażaniem innowacji oraz organizacją projektów badawczo-rozwojowych. Ukończył studia magisterskie i doktoranckie w Instytucie Socjologii UMK, prowadzi zajęcia dla słuchaczy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i Uniwersytetu Jagiellońskiego; współpracuje z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE oraz jest członkiem Rady Społecznej ds. Wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości. Publikował na łamach m.in. "Law & Social Inquiry", „Studiów Socjologicznych”, „Kwartalnika Krajowa Rada Sądownictwa”, „Kwartalnika Iustita”, "Białostockich Studiów Prawniczych", "In Gremio", „Nowej Konferedacji”, „Nowego Obywatela”, "Gazety Wyborczej", "Dziennika Gazety Prawnej" i "Rzeczpospolitej".