Inicjatorka „Dnia Edukacji Prawnej” Obywatelską Sędzią Roku 2019

Podczas konferencji Fundacji Court Watch Polska 28 września 2019 roku w Naczelnym Sądzie Administracyjnym ogłoszone zostały wyniki plebiscytu na „Obywatelskiego Sędziego Roku”. Spośród wielu zgłoszeń kapituła w składzie:

  • SSR Dorota Hildebrand-Mrowiec – prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, laureatka plebiscytu
  • SSR Katarzyna Kościów-Kowalczyk – członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, laureatka plebiscytu
  • SSR Arkadiusz Krupa – autor bloga rysunkowego „Ślepym Okiem Temidy”, laureat plebiscytu
  • Jarosław Gwizdak – członek zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa, laureat plebiscytu
  • Katarzyna Sadło – członek zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  • adw. Maciej Janson – laureat tytułu „Kancelaria Pro Bono 2019” dziennika Rzeczpospolita
  • r.pr. Wojciech Gorczyca – Wicedziekan Izby Radców Prawnych w Toruniu
  • red. Tomasz Pietryga – z-ca redaktora naczelnego dziennika Rzeczpospolita
  • dr. hab. Stanisław Burdziej, prof. UMK – członek zarządu Fundacji Court Watch Polska
  • Bartosz Pilitowski – prezes Fundacji Court Watch Polska

zdecydowała o przyznaniu tytułu „Obywatelski Sędzia Roku 2019” sędzi Marcie Kożuchowskiej-Warywodzie – prezes Fundacji Edukacji Prawnej „Iustitia” za inicjatywę i organizację w całej Polsce „Dnia Edukacji Prawnej”. Zasięg podejmowanej od 3 lat inicjatywy obejmuje kilkadziesiąt sądów i setki zaangażowanych sędziów i pracowników sądów. Korzystają dzięki niemu z możliwości poznania sądów od środka tysiące uczniów.

Kapituła podjęła także decyzję o przyznaniu wyróżnienia sędzi Marzenie Korzonek – prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu – za włączenie sądu w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu oraz cykl darmowych wykładów dla mieszkańców w miejskiej bibliotece pt. „Mam prawo do…”.

„Obywatelski Sędzia Roku 2019” – sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda (z lewej), prezes FCWP Bartosz Pilitowski oraz laureatka wyróżnienia sędzia Marzena Korzonek (z prawej)

Pomóż nam uruchomić Monitoring wyboru sędziów przez KRS

Sędziami w Polsce powinni zostawać prawnicy o najwyższych kwalifikacjach, wybrani w przejrzystych i uczciwych konkursach. Dlatego zbieramy środki żeby uruchomić niezależny monitoring tego, jak Krajowa Rada Sądownictwa wybiera sędziów.

Dlaczego monitorowanie KRS jest ważne?

Zgodnie z art. 179 Konstytucji RP Krajowa Rada Sądownictwa jest jedynym organem uprawnionym do wyboru sędziów. Spośród zgłoszonych na wolne miejsce kandydatów wybiera jedną osobę i przedstawia do powołania prezydentowi. Oznacza to, że to KRS faktycznie decyduje, kto może zostać w Polsce sędzią.

Konstytucja RP

Art. 179

Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony.

 

W odróżnieniu od innych przedstawicieli władzy, sędziowie nie obejmują stanowiska na pewien czas (kadencję). Są powoływani dożywotnio i orzekają do osiągnięcia określonego wieku i przejścia w stanu spoczynku, czyli na tzw. sędziowską emeryturę. Dlatego decyzja o powołaniu danej osoby na urząd sędziego jest tak ważka. Większość osób powołanych na stanowisko sędziego orzeka i decyduje o ludzkich sprawach przez dziesiątki lat.

Już raz to zrobiliśmy!

Pierwszy raport z monitoringu KRS opublikowaliśmy w kwietniu 2018. Dotyczył pracy KRS poprzedniej kadencji. Spośród ponad kilku tysięcy uchwał podjętych w latach 2014-2017 wylosowaliśmy próbę 250 konkursów, które poddaliśmy wnikliwej analizie jakościowej i ilościowej. Dodatkowo przeprowadziliśmy wywiady zarówno z członkami Rady reprezentującymi władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, jak i z kandydatami, którym powiodło się lub nie. Wyniki analizy przedstawiliśmy w raporcie „Skąd biorą się sędziowie?”, który liczy 91 stron.

Pobierz raport

Budujemy portal poznajsedziego.pl

Sędziowie w Polsce pozostają anonimowi. Chcemy to zmienić, dlatego od miesięcy pracujemy nad nowym, prekursorskim portalem internetowym, w którym znajdziecie informacje o wszystkich sędziach w Polsce. Potrzebujemy Waszego wsparcia, aby go skończyć. Chcemy, aby każdy sędzia na stronie poznajsedziego.pl miał indywidualny profil, z którego będziecie mogli dowiedzieć się, jaka była jego lub jej droga do zawodu i zajmowanego stanowiska, w jakich sprawach i w jakim wymiarze orzeka, jakie pełni funkcje administracyjne, jakie ma na koncie orzeczenia.

Czegoś takiego w Polsce nigdy nie było.
Zobacz więcej

Każda kwota przybliża nas do celu:

Próg 1: 10 tys. zł

Przeprowadzimy monitoring konkursów na wolne stanowiska sędziowskie zorganizowanych przez nową KRS w 2018 roku. Prześledzimy ich przebieg, przeanalizujemy wyniki, porównamy z tym, jak pracowała poprzednia KRS.

Próg 2: 15 tys. zł

Opublikujemy raport oraz infografikę z najważniejszymi wnioskami z monitoringu. Zorganizujemy briefing prasowy, aby nagłośnić wyniki i prześlemy drukowaną wersję raportu do najważniejszych decydentów i mediów w kraju.

Próg 3: 25 tys. zł

Uruchomimy portal poznajsedziego.pl, na którym nie tylko opublikujemy wyniki monitoringu z sylwetkami wszystkich osób, które zostały wybrane w ostatnim roku, ale na początek także sylwetki wszystkich sędziów sądów okręgowych i apelacyjnych.