W Ministerstwie o ławnikach

W dn. 23.11.2017 wzięliśmy udział w spotkaniu roboczym dot. udziału obywateli w wymiarze sprawiedliwości zorganizowanym przez Departament Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Na spotkaniu Fundację reprezentował dr Stanisław Burdziej. W dyskusji skoncentrowano się na … Czytaj dalej

Rozeznanie rynku

Lider planowanego projektu „Monitoring prawa do sądu w latach 2019-2020”, Fundacja Court Watch Polska prowadzi rozeznanie rynku i prosi o przesyłanie do 15 września 2017 roku do godziny 18:00 wycen … Czytaj dalej

Rozeznanie rynku

Lider planowanego projektu „Otwartepaństwo.pl” Fundacja Media 3.0 prowadzi rozeznanie rynku i prosi o przesyłanie do 1 września 2017 roku do godziny 18:00 wycen następujących zlecenia: „Przeprowadzenie 20 seminariów o wymiarze … Czytaj dalej