Program Edukacji Prawnej

Celem projektu jest realne dotarcie do młodych ludzi z przekazem, który zwiększy ich świadomość prawną, wiedzę o sądownictwie oraz aktywuje postawy, które charakteryzować powinny dojrzałych obywateli zainteresowanych życiem publicznym. Kluczowe jest tu sformułowanie „realne dotarcie”, ponieważ dotychczasowe doświadczenia Fundacji pokazują, że młodzież licealna coraz mniej interesuje się klasycznymi szkoleniami, prelekcjami, czy pogadankami, ponieważ nie jest to dla nich angażujące, a przez to nie wzbudza wystarczającego zainteresowania. Dlatego nasze działania zostały pomyślane tak, aby młodzież – poprzez włączenie się w przekaz – faktycznie zainteresowała się jego sednem i uwzględniła go w swoich dalszych poczynaniach i decyzjach życiowych.

W projekcie wykorzystujemy dwa narzędzia: symulacje rozpraw sądowych i grę planszową “Prawopolis”.

Każdy biorący udział w PEP ambasador współtworzy grupę realizującą projekt na lokalnym gruncie bądź mu przewodniczy jako lider. Każdy z liderów przekazuje swoją wiedzę, ale również wchodzi w interakcję z uczniami, dzieli się doświadczeniem z sal sądowych, które nabył jako wolontariusz w ramach Obywatelskiego Monitoringu Sądów.

Wszelkie pytania, chęć dołączenia do Projektu można kierować do Koordynatora Programu Edukacji Prawnej – Sary Smyczek.

Koordynator Programu Edukacji Prawnej
Sara Smyczek
s.smyczek@courtwatch.pl

 

Wesprzyj Program Edukacji Prawnej kupując grę planszową “Prawopolis” lub przekazując darowiznę.

Comments are closed