Turniej debat oksfordzkich o tematyce społeczno-prawnej

Debaty oksfordzkie cieszą się w naszym kraju coraz większą popularnością. Ta subtelna sztuka prowadzenia dyskusji pozwala na rywalizację z przeciwnikiem prezentującym odmienne stanowisko jedynie za pomocą wagi argumentów. Doceniając tę formę dyskutowania pod względem nacisku, który kładzie się na kulturę dyskusji, a także mając na uwadze potrzebę rozwijania u młodych ludzi umiejętności oratorskich, organizujemy „Turniej Debat Oksfordzkich o Tematyce Społeczno-Prawnej”.

TEZY: „TURNIEJU DEBAT OKSFORDZKICH O TEMATYCE SPOŁECZNO-PRAWNEJ” (TDSP)

Oto nasze propozycje:

 1. Wyeliminowanie papierowych dokumentów w pracy administracji publicznej i ich kontaktach
  z obywatelami przyniosłoby więcej szkody niż pożytku.
 2. Udział publiczności w wieku 15-18 lat w rozprawach sądowych nie powinien być dozwolony nawet za zgodą sądu.
 3. W najpoważniejszych sprawach kryminalnych wyrok powinna wydawać ława przysięgłych złożona z losowo wybranych obywateli.
 4.  Wszystkie jawne rozprawy powinny być transmitowane na żywo w Internecie.
 5. Tylko więzienie jest karą, która skutecznie odstrasza większość ludzi od popełniania przestępstw.
 6. Ugoda jest zawsze lepsza niż wyrok.
 7. Wyjaśnianie przez sąd procedur stronie, która nie ma profesjonalnej pomocy prawnej, narusza zasadę równości stron.

LISTA SZKÓŁ ZAKWALIFIKOWANYCH DO „TURNIEJU DEBAT OKSFORDZKICH O TEMATYCE SPOŁECZNO-PRAWNEJ”
Dziękujemy za zgłoszenie drużyn!
Gratulujemy wszystkim szkołom, które wezmą udział w „Turniej Debat Oksfordzkich o Tematyce Społeczno-Prawnej” 9 czerwca w Warszawie.

 • Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole;
 • XIV LO im. s. Staszica w Warszawie;
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku;
 • I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu;
 • VI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie;
 • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp;
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
 • II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Koninie.

Na adres e-mail opiekunów zostanie wysłany szczegółowy plan dnia finałowego.
Przypominamy:
10 marca 2018 r. – ogłoszenie tez
9 czerwca 2018 r. – eliminacje i finał w Warszawie

Turniej odbędzie się 9 czerwca 2018 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie jako wydarzenie jednodniowe, obejmujące zarówno eliminacje, jak i finał. Etap pierwszy oparty będzie na debatach w grupach rywalizujących ze sobą zgodnie z wynikami losowania przeprowadzonego na początku turnieju. Z każdej z dwóch grup do półfinału awansują dwa zespoły. Do finału, oprócz dwóch zwycięskich w półfinałach zespołów, zakwalifikują się również dwie drużyny walczące o trzecie miejsce. Ma to zachęcić uczestników do walki do samego końca, ale i docenić starania tych, którym przyszło walczyć z wymagającymi rywalami.

Debata oksfordzka ma na celu zaprezentowanie umiejętności retorycznych uczestników. Dodatkowym celem wydarzenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie tematyki społeczno-prawnej. Debata ma charakter sformalizowany. Wydarzeniu przewodzi Marszałek, mający do pomocy Sekretarza. Dyskutują dwie strony – propozycji (za) i opozycji (przeciw), które naprzemiennie zabierają głos, przedstawiając swoje argumenty, ale też odpowiadając na te przedstawione przez przeciwnika. Po debacie jury podejmuje decyzję, która ze stron lepiej zaprezentowała swoje argumenty.

Udział w debacie oksfordzkiej to doskonały sposób na rozwinięcie tak pożądanych obecnie na rynku pracy kompetencji miękkich – umiejętności wystąpień publicznych, argumentacji i współpracy z innymi. Prowadzenie debaty metodą oksfordzką rozwija w uczestnikach kulturę dyskutowania, konieczność dostosowania się do reguł, a ograniczony czas na wypowiedź zmusza mówców do dobrego przygotowania i konkretnych wypowiedzi.

Celem projektu organizowanego przez Fundację Court Watch Polska jest pogłębienie wiedzy w zakresie tematyki społeczno-prawnej, a także zaprezentowanie umiejętności retorycznych uczestników.

Harmonogram „Turnieju Debat Oksfordzkich o Tematyce Społeczno-Prawnej” przedstawia następująco:

 • 16 lutego 2018 r. – uruchomienie formularza zgłoszeniowego na stronie;
 • 23 lutego 2018 r. – zamknięcie formularza zgłoszeniowego;
 • 26 lutego 2018 r. – ogłoszenie listy ośmiu zakwalifikowanych placówek oświatowych, wysyłka planu dnia;
 • 10 marca 2018 r. – ogłoszenie tez
 • 9 czerwca 2018 r. – eliminacje i finał w Warszawie.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: debaty@courtwatch.pl.

Zasady debat obowiązujące na TDSP znajdują się tutaj.
Regulamin TDSP można pobrać tutaj.

Dołącz do wydarzenia na facebooku!
 

Patronat honorowy:
 
Turniej objął honorowym patronatem Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – Pan Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski.
 

Współpraca:

 

Comments are closed