Cytaty

Mediacje są lepsze niż najlepszy wyrok, bo zmuszają ludzi do porozumienia, wygaszają konflikty, na nowo kształtują relację zwaśnionych stron.

Jarosław Gwizdak

Prezes Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, zdobywca nagrody Obywatelskiego Sędziego Roku

Duży Format (Gazeta Wyborcza), 17.10.2016


Najcięższe w tej pracy jest wydawanie decyzji. To naprawdę olbrzymie obciążenie psychiczne.

Barbara Piwnik

Była Minister Sprawiedliwości, Sędzia Sądu Okregowego Warszawa-Praga

Plus Minus (Rzeczpospolita), 06.10.2016


Od 20 lat nasz kraj bardzo się zmienił, ale wymiar sprawiedliwości zmienił się najmniej.

Prof. Leszek Balcerowicz

Były wicepremier i Minister Finansów

Gazeta Wyborcza, 23.04.2013


Wiele problemów, jakie pojawiają się w życiu obywateli naszego kraju, związana jest z brakiem wiedzy o prawie

Krzysztof Kwiatkowski

Poseł na Sejm RP, były Minister Sprawiedliwości

NaWokandzie.ms.gov.pl, 30.09.2011


Branie udziału w rozprawie stanowi nie tylko lekcję prawa, ale również lekcję życia. (…) Uczestnictwo w rozprawie sądowej ma zarówno wymiar edukacyjny, jak i profilaktyczny.

Anna Maria Wesołowska

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku

Raport: Obywatelski monitoring sądów rejonowych 2010/2011


Trzecia władza jest najbliżej obywatela i musi go rozumieć, dając również szansę, aby on zrozumiał sąd.

Jarosław Gwizdak

prezes Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, zdobywca nagrody Obywatelskiego Sędziego Roku

Gazeta Wyborcza z dn. 21.02.2016


Praktyczna wiedza wydaje się być niezbędna i konieczna dla
podniesienia świadomości prawnej młodych ludzi wchodzących w niedługim
czasie w dorosłe życie.

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

NaWokandzie.ms.gov.pl, 30.09.2011


Człowiek świadomy swoich praw, ale i obowiązków, łatwiej załatwi sprawę w sądzie.

Prof. Andrzej Zoll

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego

NaWokandzie.ms.gov.pl, 30.09.2011


Edukowanie większej ilości młodych ludzi to szansa, że w przyszłości część z nich uniknie popełniania przestępstw i nie zasiądzie na ławie oskarżonych.

Prof. Andrzej Zoll

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego

NaWokandzie.ms.gov.pl, 30.09.2011


Obywatelski charakter monitoringu jest jego siłą.

Teresa Romer

Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

Rzeczpospolita, 15 listopada 2011


Musimy mieć świadomość, że żyjemy w świecie medialnym i dzisiaj nie wystarczy wydać dobrego i sprawiedliwego wyroku. Trzeba jeszcze umieć mądrze dotrzeć z nim do świadomości społeczeństwa.

Waldemar Żurek

Rzecznik KRS

Gazeta Wyborcza, 21. stycznia 2013


Wyniki obserwacji powinny być przez wymiar sprawiedliwości szczegółowo analizowane.

Łukasz Bojarski

Krajowa Rada Sądownictwa

Raport: Obywatelski monitoring sądów rejonowych 2010/2011


Monitoring pracy sądów czy obserwacja rozpraw przez organizacje społeczne i obywateli, pełnią zatem, prócz funkcji edukacyjnej, także rolę kontrolną (strażniczą). Wzmacniają transparentność i wpływają na kulturę sądzenia, dokumentują praktykę sądową, pozwalają na przekazanie sądom informacji jak ich praca jest odbierana.

Łukasz Bojarski

Krajowa Rada Sądownictwa

Raport: Obywatelski monitoring sądów rejonowych 2010/2011


Chodzi o to, aby świadek idący do sądu nie był zagubiony, by wiedział, gdzie się zgłosić, pod jakimi drzwiami stanąć, jak się zachować, kiedy pod salą siedzi rodzina osoby, przeciwko której ma zeznawać.

Marek Biernacki

Minister Sprawiedliwości

Wywiad w „Polska The Times”, 10.05.2013


W USA obywatele chętnie zaglądają do sądu, gdyż traktują go jako element ich demokracji. Gdy publiczność jest na sali, sędzia lepiej prowadzi rozprawę.

Maria Ejchart

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Rzeczpospolita, 15 listopada 2011


Jawność procesu jest gwarancją kontroli społecznej (…) Istotą procesu nie jest tylko rozstrzyganie sporu między jednostką a jednostką, ale jednostką a społeczeństwem. Społeczeństwo zaangażowało się w sprawę, więc powinno poznać argumentację obu stron.

Adam Chmielnicki

Sędzia Sądu Rejonowego w Katowicach

Proces będzie jawny. Sąd: to gwarancja kontroli społecznej (tvn24.pl)


Urzędnik to władza, która ma przewagę w postaci wiedzy i bywa, że ma skłonności do wykorzystywania jej na niekorzyść interesanta. Jeśli obywatel wie, co mu się należy, to ta przewaga znika.

Prof. Andrzej Zoll

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego

NaWokandzie.ms.gov.pl, 30.09.2011


Zasadą jest jawność. I to nie jest złe, bo obecność ludzi na sali
dyscyplinuje sąd i wpływa na to, że pilnuje on procedur. Ludzie powinni
być na sali sądowej.

Prof. Monika Płatek

Uniwersytet Warszawski

Gazeta.pl (18.02.2013)


Comments are closed